Διαχείριση υγείας και απόδοσης της μπαταρίας

Υπάρχουν πολλές πρακτικές χρήσης που μπορούν να βοηθήσουν να διατηρηθεί η κατάσταση και η απόδοση της μπαταρίας έλξης με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένα σενάρια μπορούν να οδηγήσουν σε ζημιά της μπαταρίας και θα πρέπει να αποφεύγονται πάντα.

Χαμηλό επίπεδο ισχύος μπαταρίας και άδεια μπαταρία

 Σημαντικό

Η μπαταρία έλξης μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά αν δεν φορτιστεί όταν το επίπεδο ισχύος μπαταρίας μειωθεί στο 0%. Το αυτοκίνητο καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ενέργειας όταν είναι σταθμευμένο. Επομένως, αν αφήνετε το αυτοκίνητο με χαμηλό επίπεδο ισχύος μπαταρίας χωρίς να το φορτίσετε, η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί και να υποστεί ζημιά. Αν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας μειωθεί κάτω από το 20%, όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, συνιστάται να συνδέσετε το αυτοκίνητο για φόρτιση το συντομότερο δυνατόν.

Υψηλό επίπεδο φόρτισης

 Σημαντικό

Η μπαταρία έλξης μπορεί να υποστεί ζημιά αν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας διατηρείται πολύ υψηλό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για την τακτική φόρτιση, η φθορά της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί επιλέγοντας ως επιθυμητό ένα επίπεδο ισχύος μπαταρίας μικρότερο από 100%. Φορτίζετε την μπαταρία ως το 100% μόνο αν απαιτείται πλήρης αυτονομία για το επόμενο ταξίδι σας.

Αν αφήνετε το αυτοκίνητο συνδεδεμένο για φόρτιση χωρίς να σκοπεύετε να το οδηγήσετε άμεσα, επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος μπαταρίας που προτείνεται στην προβολή φόρτισης του αυτοκινήτου.

Συνήθειες φόρτισης

Η φόρτιση AC είναι ο προτεινόμενη λειτουργία φόρτισης για καθημερινή φόρτιση. Αυτό βοηθά να διατηρείται η κατάσταση της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου. Η φόρτιση DC προκαλεί περισσότερη φθορά.

Στάθμευση για μεγάλο χρονικό διάστημα

Όταν αφήνετε το αυτοκίνητό σας σταθμευμένο για μεγαλύτερο διάστημα από έναν μήνα, το προτεινόμενο επίπεδο ισχύος μπαταρίας είναι 40-60%. Χρησιμοποιήστε ή φορτίστε το αυτοκίνητο, για να επιτύχετε το προτεινόμενο επίπεδο.

Αν το αυτοκίνητο παραμένει σταθμευμένο για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, συνιστάται να το αφήνετε συνδεδεμένο στην πρίζα, αλλά να ορίσετε ως όριο φόρτισης της μπαταρίας το 50%. Αυτό γίνεται για την καλύτερη υγεία της μπαταρίας.

Ελέγχετε τακτικά το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση λειτουργεί.

Στάθμευση σε υψηλές θερμοκρασίες

 Σημαντικό

Φροντίστε το αυτοκίνητο να μην εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην αφήνετε το αυτοκίνητο σταθμευμένο περισσότερο από 24 ώρες αν υπάρχει κίνδυνος η θερμοκρασία να φτάσει στους 55 °C (131 °F).

Στη διάρκεια των θερμότερων μηνών του χρόνου, συνιστάται να συνδέετε το αυτοκίνητο στην πρίζα όταν είναι σταθμευμένο. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν φθορά, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο εκτίθεται σε θερμό κλίμα για παρατεταμένες περιόδους. Το αυτοκίνητο μπορεί να κρυώσει ενεργά την μπαταρία ενώ είναι σταθμευμένο, όμως με αυτό τον τρόπο καταναλώνεται ενέργεια. Όταν επιστρέφετε στο σταθμευμένο αυτοκίνητό σας, το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με προηγουμένως. Αν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο για φόρτιση, η μπαταρία μπορεί να κρυώσει χωρίς να μειωθεί το επίπεδο ισχύος της με κίνδυνο να αποφορτιστεί εντελώς.

Σε υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται να σταθμεύετε υπό σκιά. Το δυνατό φως του ήλιου σε συνδυασμό με την έντονη ζέστη μπορεί να προκαλέσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην μπαταρία και πολύ μεγάλες ανάγκες ψύξης.

Στάθμευση σε χαμηλές θερμοκρασίες

Όταν η μπαταρία είναι κρύα, το αυτοκίνητο μειώνει προσωρινά την απόδοση της μπαταρίας μέχρι να ζεσταθεί. Η οδήγηση του αυτοκινήτου σε κατάσταση μειωμένης απόδοσης δεν βλάπτει την μπαταρία.

Για να αποφύγετε την προσωρινή μείωση της απόδοσης λόγω κρύας μπαταρίας, συνδέστε το αυτοκίνητο για φόρτιση και ενεργοποιήστε τον προκλιματισμό του αυτοκινήτου πριν από το ταξίδι σας. Το αυτοκίνητο μπορεί τότε να ζεστάνει την μπαταρία χωρίς να επηρεαστεί η απόδοση και η διαθέσιμη αυτονομία.

Σε θερμοκρασίες κάτω των -30 °C (-22 °F), μην αφήνετε το αυτοκίνητο σταθμευμένο χωρίς φόρτιση περισσότερο από 24 ώρες.