Αυτοκίνητο χωρίς ηλεκτρική ενέργεια ή που δεν αποκρίνεται

Αν το αυτοκίνητό σας δεν αποκρίνεται ή φαίνεται να μην έχει ηλεκτρική ενέργεια, η αιτία μπορεί να είναι μια άδεια μπαταρία ή κάτι που επηρεάζει τα ηλεκτρικά συστήματά του.

Αν οι μπαταρίες του αυτοκινήτου έχουν εκφορτιστεί, το αυτοκίνητο δεν θα αποκρίνεται σε κάποιες ενέργειές σας. Αυτές περιλαμβάνουν την προσπάθεια ξεκλειδώματος ή εκκίνησής του.

Αν το αυτοκίνητο δεν αποκρίνεται λόγω χαμηλής ηλεκτρικής ισχύος, υπάρχουν πολλές επιλογές ανάκτησης ανάλογα με την κατάσταση.

Οι ακόλουθες καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν στην εκφόρτιση και των δύο μπαταριών στο αυτοκίνητο:
 • Το αυτοκίνητο οδηγήθηκε μέχρι το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας να μειωθεί στο 0% και στη συνέχεια δεν φορτίστηκε αμέσως.
 • Το αυτοκίνητο παρέμεινε με χαμηλό επίπεδο ισχύος μπαταρίας. Αν δεν συνδεθεί στην πρίζα για φόρτιση, το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας μειώνεται ακόμα περισσότερο, διότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες ρεύματος ενώ είναι σταθμευμένο.
 • Το αυτοκίνητο παραμένει χωρίς φόρτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο επιτρέπει στο επίπεδο ισχύος μπαταρίας να μειωθεί.
 • Οι χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν προσωρινά τη χωρητικότητα μπαταρίας κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο, για να διατηρούν την παροχή ισχύος στο αυτοκίνητο.
Συνθήκες ή χρήσεις που αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας, με αποτέλεσμα το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας να μειώνεται πιο γρήγορα από ό,τι αναμένεται:
 • Χρήση ενεργοβόρων αξεσουάρ ή λειτουργιών του αυτοκινήτου.
 • Υψηλές θερμοκρασίες που προκαλούν την ψύξη της μπαταρίας.

Ανάκτηση μετά από πλήρη εκφόρτιση της μπαταρίας έλξης

Αν έχει αποφορτιστεί μόνο η μπαταρία έλξης, τα συστήματα του αυτοκινήτου τροφοδοτούνται με ρεύμα αλλά το αυτοκίνητο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ή να οδηγηθεί. Το αυτοκίνητο δείχνει ότι το επίπεδο ισχύος μπαταρίας είναι στο 0%. Σε αυτήν την περίπτωση η μπαταρία 12 V μπορεί να τροφοδοτήσει τα συστήματα που είναι απαραίτητα για την έναρξη φόρτισης της μπαταρίας έλξης. Είναι σημαντικό η ενέργεια στην μπαταρία 12 V να διατηρείται, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αυτοκίνητο και να το φορτίσετε.

Διαδικασίες ανάκτησης αυτοκινήτου:
 • Αν μπορείτε να φορτίσετε το αυτοκίνητό σας στο σημείο που είναι σταθμευμένο, κάντε το αμέσως.
 • Αν το αυτοκίνητό σας δεν μπορεί να φορτιστεί επί τόπου, ζητήστε περισυλλογή του αυτοκινήτου και μεταφορά του σε πηγή φόρτισης. Εντωμεταξύ προσπαθήστε να διατηρήσετε την υπόλοιπη ισχύ στην μπαταρία 12 V. Αυτό είναι σημαντικό για την υγεία της μπαταρίας, αλλά και για να διατηρηθούν βασικές λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ανάκτηση μετά από ολική απώλεια ισχύος

Αν η μπαταρία 12 V εκφορτιστεί πλήρως, το αυτοκίνητο θα σταματήσει να αποκρίνεται εντελώς. Αυτό μπορεί να συμβεί αν κάτι εμποδίζει την μπαταρία έλξης να διατηρήσει φορτισμένη την μπαταρία 12 V , όπως αν αφήσετε την μπαταρία έλξης να αποφορτιστεί εντελώς και στη συνέχεια δεν φορτίσετε το αυτοκίνητο έγκαιρα. Αν και οι δύο μπαταρίες έχουν εκφορτιστεί πλήρως, το αυτοκίνητο σταματά να αποκρίνεται εντελώς και δεν μπορεί να φορτιστεί ως συνήθως.

Διαδικασίες ανάκτησης λειτουργίας:
 • Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo ή σε μια υπηρεσία περισυλλογής και οδικής βοήθειας.
 • Αν υπάρχει πηγή φόρτισης στο σημείο που το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο, ενδέχεται να είναι εφικτό να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το αυτοκίνητο προσωρινά με τη χρήση ειδικού εξωτερικού ακροδέκτη 12 V. Αυτό μπορεί να σας επιτρέψει να αρχίσετε τη φόρτιση.
 • Αν το αυτοκίνητο δεν μπορεί να φορτιστεί επί τόπου, πρέπει να μεταφερθεί σε κάποιο σημείο με πηγή φόρτισης. Ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo διαθέτει τον εξοπλισμό για να τροφοδοτήσει με ρεύμα το αυτοκίνητο και να το φορτίσει.

 Σημαντικό

Ακροδέκτης 12 V

Σε περίπτωση πλήρους απώλειας ισχύος, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί διότι οι κλειδαριές είναι ηλεκτρικές. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αυτοκίνητο και να το φορτίσετε, το αυτοκίνητο μπορεί να τροφοδοτηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα μέσω του εξωτερικά προσβάσιμου ακροδέκτη 12 V. Είναι προσβάσιμος αφαιρώντας ένα μικρό πάνελ κάτω από τον μπροστινό προφυλακτήρα, κοντά στον μπροστινό αριστερό τροχό.

Πριν από οποιαδήποτε χρήση του ακροδέκτη 12 V λάβετε υπόψη τα εξής:
 • Η Volvo συνιστά ο ακροδέκτης 12 V να χρησιμοποιείται μόνο από τεχνικούς σέρβις για πρόσβαση στο αυτοκίνητο στο πλαίσιο της ανάκτησης από ακινητοποίηση.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστή 12 V με μέγιστη ένταση ρεύματος φόρτισης κάτω από 40 A.
 • Αν συνδέσετε οποιαδήποτε πηγή ισχύος, η οποία παρέχει ρεύμα έντασης πάνω από 40 A, η ασφάλεια του ακροδέκτη θα καεί, με αποτέλεσμα να αχρηστευτεί.
 • Χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη 12 V μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα. Αυτός δεν προορίζεται να είναι τρόπος να τροφοδοτείται το αυτοκίνητο συνεχώς.

Άλλα σενάρια έλλειψης ισχύος

Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες είστε σχεδόν σίγουροι ότι το επίπεδο ισχύος μπαταρίας δεν είναι χαμηλό. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απώλεια ισχύος υποδεικνύει ότι η μπαταρία 12 V δεν τροφοδοτείται από την μπαταρία έλξης ή δεν μπορεί να τροφοδοτήσει το αυτοκίνητο.

Πιθανά σενάρια που επηρεάζουν την παροχή ισχύος 12 V:
 • Μια ασφάλεια έχει καεί και πρέπει να αντικατασταθεί.
 • Η μπαταρία 12 V είναι ελαττωματική.
 • Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη, βλάβη στα μηχανικά μέρη ή σφάλμα λογισμικού που αποτρέπει την ενεργοποίηση του αυτοκινήτου.

Αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε την αιτία του προβλήματος ή να το λύσετε ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.