Αυτοκίνητο που έχει υποστεί ζημιά

Αν το αυτοκίνητό σας έχει υποστεί ζημιά, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η έκταση και η σοβαρότητα της ζημιάς, για να καθοριστεί με ποιον τρόπο θα γίνει η μεταχείριση του αυτοκινήτου με ασφάλεια.

Ζημιές μπορούν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο ή να το καταστήσουν ανασφαλές για οδήγηση.

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, αν το αυτοκίνητό σας έχει υποστεί ζημιά ή αν παρουσιάζει σημάδια ζημιάς που προκλήθηκε, ενώ ήταν σταθμευμένο. Αν λόγω της ζημιάς το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί ή διαταραχθεί σοβαρά η απόδοσή του, είναι αναγκαίο να περισυλλεγεί το αυτοκίνητο από υπηρεσία οδικής βοήθειας και περισυλλογής.

 Σημαντικό

Μικρή ζημιά

Το αυτοκίνητό σας μπορεί να πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό έλεγχο πολλών σφαλμάτων, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλους τους τύπους βλαβών ή να προβλέψει τις συνέπειές τους. Στην περίπτωση ήπιας πρόσκρουσης που προκαλεί επιφανειακή ζημιά, μπορεί να επηρεαστούν τα εξαρτήματα που βρίσκονται πίσω από το σημείο πρόσκρουσης, για παράδειγμα, η ευθυγράμμιση ενός αισθητήρα στάθμευσης πίσω από τον προφυλακτήρα. Επομένως, είναι σημαντικό να εξετάζονται οι φαινομενικά μικρές ή επιφανειακές ζημιές από εκπαιδευμένο τεχνικό, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της ζημιάς.

Ζημιά με ακινητοποίηση

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ζημιάς που μπορεί να προκαλέσουν ακινητοποίηση του αυτοκινήτου. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:
  • Ζημιά λόγω σύγκρουσης
  • Διάτρηση
  • Ζημιά στο παρμπρίζ
  • Ζημιά από νερό
  • Μηχανική ζημιά

Ζημιά λόγω σύγκρουσης

Μετά από μια αρκετά σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο εισέρχεται σε λειτουργία ασφαλείας και πρέπει να περισυλλεγεί.

 Σημαντικό

Αν είναι εφικτό, μην προσπαθήσετε να οδηγήσετε ή να μετακινήσετε το αυτοκίνητο μετά από σφοδρή σύγκρουση. Αν το αυτοκίνητο αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την κυκλοφορία, μπορεί κατ’ εξαίρεση να μετακινηθεί για μια μικρή απόσταση, ώστε να βρεθεί εκτός άμεσου κινδύνου, αν η κατάσταση του αυτοκινήτου το επιτρέπει.

Ζημιά από νερό

Η ζημιά από νερό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο αυτοκίνητό σας και να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην καλή λειτουργία του.

 Σημαντικό

Συχνά απλώς στεγνώνοντας το αυτοκίνητο ή αφήνοντάς το να στεγνώσει δεν θα επαρκεί για την αποκατάσταση σημαντικής ζημιάς από νερό. Ένας καταρτισμένος τεχνικός θα πρέπει να εξετάσει οποιαδήποτε ζημιά από νερό, για να διαπιστώσει την πλήρη έκταση και τη σοβαρότητά της.

Μηχανική ζημιά

Ο καλύτερος τρόπος να αποφύγετε μηχανικές βλάβες είναι να τηρείτε την προβλεπόμενη χρήση και να κάνετε τακτικά συντήρηση στο αυτοκίνητό σας. Είναι σημαντικό να πραγματοποιείτε συνεχώς ελέγχους στο αυτοκίνητό σας.