Ρυμούλκηση τρέιλερ

Όταν υπάρχει τοποθετημένος κοτσαδόρος, μπορείτε να ρυμουλκείτε τρέιλερ με το αυτοκίνητό σας. Φροντίστε να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες ρυμούλκησης και οποιαδήποτε σχετικά θέματα ασφαλείας.

 Σημαντικό

 • Διατηρήστε χαμηλή ταχύτητα κατά την οδήγηση με τρέιλερ σε μεγάλη, απότομη ανηφόρα.
 • Αποφεύγετε την οδήγηση με τρέιλερ σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από 12%.
 • Το πρόσθετο φορτίο αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, κάτι που επισημαίνεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού στην οθόνη. Ακολουθήστε τυχόν οδηγίες που εμφανίζονται.
 • Αποφεύγετε τη στάθμευση σε επιφάνεια με κλίση, αν είναι δυνατό. Το πρόσθετο βάρος του τρέιλερ μπορεί να επηρεάζει την ικανότητα του χειρόφρενου να συγκρατήσει με ασφάλεια το αυτοκίνητο. Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη στάθμευση σε πρανές, φροντίστε να ακινητοποιήσετε1 προληπτικά τους τροχούς με τάκους.

Δίπλωση

Η δίπλωση είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να συμβεί κατά τη ρυμούλκηση ενός τρέιλερ. Προκαλεί μια κίνηση ταλάντωσης του αυτοκινήτου και του τρέιλερ από τη μία πλευρά στην άλλη, η οποία μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα και να έχει ως αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο. Η δίπλωση συμβαίνει πρωτίστως σε υψηλές ταχύτητες, ιδιαίτερα αν το φορτίο τρέιλερ είναι πολύ μεγάλο ή έχει κατανεμηθεί λανθασμένα. Το αυτοκίνητο μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς την κίνησή του και να παρεμβαίνει για να βοηθήσει τον οδηγό να ανακτήσει τον έλεγχο, αν ανιχνεύσει δίπλωση.

Παράγοντες που οδηγούν σε πλάγια κίνηση μπορεί να προκαλέσουν δίπλωση. Για παράδειγμα:
 • Απότομες ριπές ανέμου και ισχυροί πλάγιοι άνεμοι.
 • Άνισες επιφάνειες δρόμων.
 • Απότομες κινήσεις του τιμονιού.

Υποβοήθηση ευστάθειας τρέιλερ

Το σύστημα ευστάθειας2 παρεμβαίνει αν ανιχνεύσει δίπλωση κατά τη ρυμούλκηση ενός τρέιλερ. Το σύστημα υπολογίζει με ακρίβεια τις μεμονωμένες ενέργειες πέδησης για τους μπροστινούς τροχούς, ώστε να μετριάσει το φαινόμενο δίπλωσης. Αυτό συχνά είναι αρκετό για να βοηθήσει τον οδηγό να σταθεροποιήσει το αυτοκίνητο και το τρέιλερ.

Λυχνία ηλεκτρονικού προγράμματος ευστάθειας

Όταν το σύστημα παρεμβαίνει, για να καταστείλει το κοσκίνισμα, το σύμβολο του ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας αναβοσβήνει στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

Πριν ρυμουλκήσετε ένα ρυμουλκούμενο, εξετάστε πώς αυτό θα επηρεάσει τη διαδρομή σας. Πραγματοποιήστε μια προσεκτική αξιολόγηση με βάση τις δυνατότητες του αυτοκινήτου σας.
 • Χρησιμοποιείτε μόνο τρέιλερ σε καλή λειτουργική κατάσταση, τα οποία συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την ξεχωριστή ενότητα του εγχειριδίου που καλύπτει τις συστάσεις φόρτωσης.
 • Όταν συνδέετε ένα τρέιλερ, λάβετε υπόψη σας ότι το αυτοκίνητό σας προσαρμόζει αυτόματα κάποιες από τις λειτουργίες του ώστε να ταιριάζουν στις τρέχουσες ανάγκες σας.

 Σημείωση

Αλλαγή απόδοσης

Μην ξεχνάτε ότι το αυτοκίνητο έχει διαφορετική συμπεριφορά με το πρόσθετο βάρος στο πίσω μέρος. Αυτό επηρεάζει τόσο τον χειρισμό όσο και την ηλεκτρική κατανάλωση. Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ, να αναμένετε ότι η αυτονομία θα μειωθεί σημαντικά.

Μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη τρέιλερ

Τα αναφερόμενα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη ρυμουλκούμενου είναι εκείνα που επιτρέπονται από τη Volvo. Οι κρατικοί κανονισμοί οχημάτων μπορούν να περιορίσουν περαιτέρω τα βάρη ρυμουλκούμενου και τις ταχύτητες που επιτρέπονται. Ο κοτσαδόρος σας μπορεί να είναι πιστοποιημένος για μεγαλύτερο βάρος ρυμούλκησης από αυτό που μπορεί πραγματικά να ρυμουλκήσει το αυτοκίνητο.

Προκαταρκτικά ρυμούλκησης

Φουσκώστε τα ελαστικά στη συνιστώμενη πίεση για οδήγηση με πλήρες φορτίο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα του βάρους τρέιλερ.
Τοποθετήστε τον κοτσαδόρο στο αυτοκίνητό σας και συνδέστε το τρέιλερ.

Όταν ο κοτσαδόρος είναι τοποθετημένος αλλά δεν έχει ασφαλίσει, εμφανίζεται στην οθόνη το σχετικό σύμβολο.

Ελέγξτε τα φώτα του τρέιλερ μέσω της οθόνης, αφότου συνδέσετε το τρέιλερ στο αυτοκίνητό σας.

Οδήγηση με τρέιλερ

Το αυτοκίνητο ανιχνεύει ότι έχει συνδεθεί ένα ρυμουλκούμενο και σας ειδοποιεί με ένα μήνυμα στην οθόνη.
 1. 1 Αν δεν έχετε τάκους τροχών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μεγάλες πέτρες ή κούτσουρα.
 2. 2 Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC)