Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας

Το αυτοκίνητό σας μπορεί να ρυμουλκηθεί για μικρές αποστάσεις. Για αυτό η λειτουργία ρυμούλκησης πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί.

 Σημαντικό

Πριν από τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας

  • Για να μην ενεργοποιηθεί κατά λάθος ο συναγερμός του αυτοκινήτου σας, πρέπει να μειώσετε την ευαισθησία του συναγερμού πριν το ρυμουλκήσετε.
  • Η λειτουργία ρυμούλκησης είναι προσβάσιμη μόνο αν το αυτοκίνητο τροφοδοτείται με ρεύμα. Αν το αυτοκίνητο δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, θα χρειαστεί να περισυλλεγεί από γερανό.
  • Να διαβάσετε οπωσδήποτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας, προτού να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρυμούλκησης.
  • Θα πρέπει να ρυμουλκείτε το αυτοκίνητό σας μόνο για μικρές αποστάσεις, όπως μέχρι το έρεισμα του δρόμου ή πάνω σε γερανό. Αν το αυτοκίνητό σας ρυμουλκηθεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο αυτοκίνητο λόγω λανθασμένης φόρτισης της μπαταρίας.

Για να ρυμουλκήσετε το αυτοκίνητό σας, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρυμούλκησης που περιλαμβάνει την τοποθέτηση του κρίκου ρυμούλκησης και του συρματόσχοινου του βαρούλκου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμο όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ρυμούλκησης.
Στην οθόνη εμφανίζεται η επιβεβαίωση της ενεργοποίησης της λειτουργίας ρυμούλκησης, αν εξακολουθεί να λειτουργεί.
Ρυμουλκήστε το αυτοκίνητό σας πάνω σε όχημα περισυλλογής ή σε ασφαλές σημείο, όπως στην άκρη του δρόμου.
Όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται στη θέση που θέλετε, ενεργοποιήστε το χειρόφρενο.
Η λειτουργία ρυμούλκησης απενεργοποιείται.
Αν είναι αναγκαίο, αφαιρέστε τον κρίκο ρυμούλκησης και το συρματόσχοινο του βαρούλκου.

 Σημαντικό

Όποτε το αυτοκίνητο δεν μπορεί να οδηγηθεί, πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται όχημα περισυλλογής για τη μεταφορά του. Η εξαναγκασμένη περιστροφή τροχών κατά τη μεταφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητό σας. Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο μεταφέρεται μόνο από όχημα περισυλλογής, όπως αυτά με πλατφόρμα, ώστε οι τροχοί του αυτοκινήτου να μην ακουμπούν στο έδαφος, ενόσω μεταφέρεται.