Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)*1 - διόρθωση της χαμηλής πίεσης ελαστικών

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)2 προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή και επισημαίνει σε ποιο ελαστικό παρατηρείται. Στην αρχή η λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώμα - σταματήστε και ελέγξτε την πίεση των ελαστικών το συντομότερο δυνατό. Όταν η λυχνία ανάψει με κόκκινο χρώμα, πρέπει να σταματήσετε και να διορθώσετε την πίεση των ελαστικών αμέσως.
Εάν στην οθόνη εμφανιστεί μήνυμα χαμηλής πίεσης ελαστικών:
Ελέγξτε την πίεση στο εν λόγω ελαστικό.
Φουσκώστε το ελαστικό (ή τα ελαστικά) στη σωστή πίεση.
Οδηγήστε με ταχύτητα τουλάχιστον 30 km/h επί αρκετά λεπτά και δείτε αν το μήνυμα σταματήσει να εμφανίζεται.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Στάνταρ σε ορισμένες αγορές.
  3. 2 Προαιρετικός εξοπλισμός μόνο σε ορισμένες αγορές.

Βοήθησε αυτό;