Ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού - ECC

Το ECC (Ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού) διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία στο χώρο επιβατών και μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού.

Η λειτουργία Auto χρησιμοποιείται για την αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας, του κλιματισμού, της ταχύτητας του ανεμιστήρα, της ανακυκλοφορίας και της κατανομής του αέρα.

P3-1246-S60/V60/V60H ECC_3column
 1. Ikon röd cirkel 1Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας, αριστερή πλευρά
 2. Ikon röd cirkel 2Ηλεκτρικά θερμαινόμενο μπροστινό κάθισμα, αριστερή πλευρά
 3. Ikon röd cirkel 3Μέγιστη αποθάμβωση
 4. Ikon röd cirkel 4Ανεμιστήρας
 5. Ikon röd cirkel 5Κατανομή αέρα - εξαερισμός δαπέδου
 6. Ikon röd cirkel 6Κατανομή αέρα - αεραγωγός, ταμπλό
 7. Ikon röd cirkel 7Κατανομή αέρα - σύστημα αποθάμβωσης παρμπρίζ
 8. Ikon röd cirkel 8Συστήµατα αποθάμβωσης πίσω παρµπρίζ και εξωτερικών καθρεφτών
 9. Ikon röd cirkel 9Ηλεκτρικά θερμαινόμενο μπροστινό κάθισμα, δεξιά πλευρά
 10. Ikon röd cirkel 10Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας, δεξιά πλευρά
 11. Ikon röd cirkel 11Ανακυκλοφορία αέρα
 12. Ikon röd cirkel 12AUTO - Αυτόματο σύστημα κλιματισμού
 13. Ikon röd cirkel 13AC - (Απ)ενεργοποίηση συστήματος κλιματισμού

Βοήθησε αυτό;