Μπαταρία - ενδεικτικές λυχνίες

Υπάρχουν πληροφοριακές και προειδοποιητικές λυχνίες στην μπαταρία.

Σύμβολα πάνω στη μπαταρία

symbol skyddsglasögonΝα χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά.
Symbol ytterligare informationΠερισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου.
Symbol förvaring batteriΝα αποθηκεύετε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
Symbol syraΗ μπαταρία περιέχει διαβρωτικό οξύ.
Symbol tändstickaΠροφυλάσσετε την µπαταρία από σπινθήρες και γυμνή φλόγα.
Symbol explosionsfaraΚίνδυνος έκρηξης.
PX-10w46-ny ikon på batterietΠρέπει να παραδοθεί για ανακύκλωση.

 Σημείωση

Οι αποφορτισμένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον, διότι περιέχουν μόλυβδο.

Βοήθησε αυτό;