Αλλαγή τροχών - αφαίρεση τροχών

Μπορείτε να αλλάξετε τους τροχούς του αυτοκινήτου π.χ. με χειμερινές τροχούς/χειμερινά ελαστικά.

Εφεδρικός τροχός*

Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν μόνο αν έχει αγοραστεί εφεδρικός τροχός ως αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Εάν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει εφεδρικό τροχό - βλ. πληροφορίες σχετικά με την Έκτακτη επισκευή ελαστικού (TMK).

Ο εφεδρικός τροχός (προσωρινός) προορίζεται μόνο για προσωρινή χρήση και πρέπει να αντικατασταθεί από κανονικό τροχό το συντομότερο δυνατό. Η οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει όταν χρησιμοποιείται ο εφεδρικός τροχός. Ο εφεδρικός τροχός είναι μικρότερος από έναν κανονικό τροχό. Η απόσταση του αυτοκινήτου από το έδαφος επηρεάζεται ανάλογα. Δώστε προσοχή σε υψηλά κράσπεδα και μην πλένετε το αυτοκίνητο σε αυτόματο πλυντήριο. Εάν ο εφεδρικός τροχός τοποθετηθεί στην μπροστινό άξονα, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσετε και αντιολισθητικές αλυσίδες. Στα οχήματα με τετρακίνηση, ο μηχανισμός μετάδοσης στον πίσω άξονα μπορεί να αποσυνδεθεί. Ο εφεδρικός τροχός δεν πρέπει να επισκευάζεται.

Η σωστή πίεση ελαστικών για τον εφεδρικό τροχό αναγράφεται στον πίνακα πιέσεων ελαστικών.

 Σημαντικό

  • Μην υπερβαίνετε ποτέ τα 80 km/h όταν στο αυτοκίνητο έχει τοποθετηθεί εφεδρικός τροχός.
  • Δεν πρέπει ποτέ να οδηγείτε το αυτοκίνητο με περισσότερους από έναν προσωρινούς εφεδρικούς τροχούς.

Ο εφεδρικός τροχός βρίσκεται σε μια θήκη η οποία πρέπει να είναι στερεωμένη στο δάπεδο του χώρου αποσκευών με ιμάντες.

P3-1120 S60 USA spare tire supplement illustration 2
Αυτοκίνητα με τέσσερις κρίκους συγκράτησης φορτίου.

Γυρίστε προς τα έξω τη λαβή στη θήκη του εφεδρικού τροχού προς το μέρος σας. Συνδέστε τα ραμμένα άγκιστρα του ιμάντα τάνυσης στους μπροστινούς κρίκους συγκράτησης φορτίου. Συνδέστε το μακρύ ιμάντα σε έναν από τους μπροστινούς κρίκους συγκράτησης φορτίου, περάστε τον ιμάντα διαγώνια πάνω από τον εφεδρικό τροχό και μέσα από την επάνω λαβή. Σφίξτε τον κοντό ιμάντα τάνυσης επάνω στο μακρύ ιμάντα. Συνδέστε τον πίσω κρίκο συγκράτησης φορτίου και σφίξτε τον.

Πριν αλλάξετε τροχό

Λασκάρετε τους ιμάντες, ανασηκώστε τον εφεδρικό τροχό από το χώρο αποσκευών και αφαιρέστε τον από τη θήκη του.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κρίκο ρυμούλκησης, ανοίξτε τη θυρίδα στην αριστερή πλευρά του χώρου αποσκευών.

P3-1246-V60H- Förvaring löstagbar dragkrok

Αφαιρέστε το γρύλο*, το εργαλείο για την αφαίρεση των πλαστικών ταπών από τα μπουλόνια των τροχών και το μπουλονόκλειδο* (βρίσκονται σε μια θήκη στο δάπεδο του χώρου αποσκευών). Εάν επιλέξετε άλλο γρύλο, βλ. Ανύψωση του αυτοκινήτου.

P3-1446-tool for removing plastic hat on wheel screws
Εργαλείο για την αφαίρεση των πλαστικών ταπών από τα μπουλόνια των τροχών.

 Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος είναι σε καλή κατάσταση και ότι τα σπειρώματα έχουν λιπανθεί επαρκώς και είναι καθαρά.

 Σημείωση

  • Εάν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει εφεδρικό τροχό, τότε ο γρύλος δεν χρειάζεται να φυλάσσεται στο αυτοκίνητο.
  • Η Volvo συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο το γρύλο* που παραδίδεται μαζί με το αυτοκίνητο, το οποίο αναγράφεται στην πινακίδα του γρύλου.
  • Στην πινακίδα αναγράφεται επίσης η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του γρύλου σε συγκεκριμένο ύψος ανύψωσης.

 Σημείωση

Ο γρύλος του αυτοκινήτου έχει σχεδιαστεί μόνο για περιστασιακή και σύντομη χρήση, για παράδειγμα για την αλλαγή κλαταρισμένου ελαστικού, αλλαγή των θερινών ελαστικών με χειμερινά, κ.λπ. Μόνο ο γρύλος που παραδίδεται με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωσή του. Εάν πρόκειται να ανυψώνετε το αυτοκίνητο με το γρύλο πιο συχνά ή για περισσότερη ώρα απ' ό,τι χρειάζεται για να αλλάξετε λάστιχο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε γρύλο συνεργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το γρύλο.
Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο, εάν πρέπει να αντικαταστήσετε έναν τροχό σε σημείο από το οποίο διέρχονται πολλά αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο και ο γρύλος* πρέπει να βρίσκονται σε σταθερή οριζόντια επιφάνεια.

Αφαίρεση

Τραβήξτε το χειρόφρενο και επιλέξτε όπισθεν, ή τη θέση P εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
Τοποθετήστε τάκους μπροστά και πίσω από τους τροχούς που θα παραμείνουν στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε συμπαγείς ξύλινους τάκους ή μεγάλες πέτρες για παράδειγμα.

Βιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης με το μπουλονόκλειδο* μέχρι την τερματική θέση σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.

P3-1320-Ny hjulskruvsnyckel

 Σημαντικό

Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να βιδωθεί σε όλα τα σπειρώματα στο δυναμόκλειδο.
Αφαιρέστε τις πλαστικές τάπες από τα μπουλόνια τροχού με το ειδικό εργαλείο.
Λασκάρετε τα μπουλόνια του τροχού κατά ½-1 περιστροφή προς τα αριστερά με το μπουλονόκλειδο.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην τοποθετείτε τίποτε ανάμεσα στο έδαφος και το γρύλο, ούτε και ανάμεσα στο γρύλο και το σημείο στήριξης του γρύλου.

Σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου υπάρχουν δύο σημεία στήριξης του γρύλου. Υπάρχει μια εγκοπή στο πλαστικό κάλυμμα σε κάθε σημείο. Κατεβάστε τη βάση του γρύλου με τη μανιβέλα έτσι, ώστε να πατήσει οριζόντια στο έδαφος.

P3-1035-V60-LIFTING POINTS hoist

 Σημαντικό

Το έδαφος πρέπει να είναι σταθερό, ομαλό και επίπεδο.
Ανυψώστε το αυτοκίνητο με το γρύλο, μέχρις ότου ο τροχός σηκωθεί εντελώς από το έδαφος. Αφαιρέστε τα μπουλόνια τροχού και ανασηκώστε τον τροχό για να τον αφαιρέσετε.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το αυτοκίνητο όταν είναι ανυψωμένο με γρύλο.

Οι επιβάτες δεν πρέπει να παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο ενώ αυτό ανυψώνεται με το γρύλο. Αν πρέπει να αλλάξετε ελαστικό σε σημείο με διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων, οι επιβάτες πρέπει να σταθούν σε ασφαλές σημείο.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;