Το εγχειρίδιο κατόχου και το περιβάλλον

Ο πολτός χαρτιού σε ένα εκτυπωμένο εγχειρίδιο κατόχου προέρχεται από δάση που έχουν πιστοποιηθεί κατά FSC® ή από άλλες ελεγχόμενες πηγές.

Το σύμβολο Forest Stewardship Council® σημαίνει ότι ο πολτός χαρτιού που έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα εκτυπωμένο εγχειρίδιο κατόχου προέρχεται από δάση που έχουν πιστοποιηθεί κατά FSC® ή από άλλες ελεγχόμενες πηγές.

P1-P2-P3-11w46-Logotyp för Mixed sources, FSC-certifiering

Βοήθησε αυτό;