Ντουλαπάκι συνοδηγού

Το ντουλαπάκι συνοδηγού βρίσκεται στην πλευρά του συνοδηγού.
P3-1246-S60/V60/V60H Glove compartment

Στο χώρο αυτό μπορείτε, για παράδειγμα, να φυλάξετε το εγχειρίδιο κατόχου και οδικούς χάρτες. Υπάρχουν επίσης υποδοχές για στυλό στην εσωτερική επιφάνεια του ντουλαπιού. Μπορείτε να κλειδώσετε* το ντουλαπάκι συνοδηγού με το αποσπώμενο κλειδί.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα

Βοήθησε αυτό;