Σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο

Το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστημα προθέρμανσης και σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.

Όταν επικρατούν χαμηλότερες θερμοκρασίες, ο θερμαντήρας καυσίμου του αυτοκινήτου μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά την προθέρμανση. Ο θερμαντήρας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία όταν απαιτείται περισσότερη θερμότητα και απενεργοποιείται αυτόματα όταν πλέον δεν είναι απαραίτητος.

 Σημείωση

Όταν ο ανεξάρτητος θερμαντήρας καυσίμου είναι ενεργός, μπορεί να εμφανιστεί καπνός από το θόλο δεξιού τροχού, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Εάν δεν θέλετε το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο του αυτοκινήτου να ενεργοποιείται κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό, ενεργοποιήστε το Στάθμ. εσωτ. χώρ., βλ. Προκαταρκτικός κλιματισμός - στάθμευση σε εσωτερικό χώρο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να παρατείνει το χρόνο προθέρμανσης.

Ο θερμαντήρας καυσίμου δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν οδηγείτε ή όταν είναι ενεργός ο προκαταρκτικός κλιματισμός εάν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους 15 °C. Σε θερμοκρασίες από –5 °C ή χαμηλότερες, ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό είναι 50 λεπτά.

Εάν η στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ είναι πολύ χαμηλή, τότε αποτρέπεται η εκκίνηση του θερμαντήρα καυσίμου, με αποτέλεσμα η θέρμανση να είναι ανεπαρκής.

 Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκές καύσιμο στο κανονικό ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου όταν οδηγείτε σε θερμοκρασίες κάτω από +15 °C.

 Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τον ανεξάρτητο θερμαντήρα καυσίμου σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαερισμό. Εκλύονται καυσαέρια.

Ανεφοδιασμός καυσίμου

P3-1246-sv60/V60H Tanklucka Varning + Lockparkering
Πινακίδα στο πορτάκι του ρεζερβουάρ.

 Προειδοποίηση

Το καύσιμο που έχει χυθεί μπορεί να αναφλεγεί. Απενεργοποιήστε το ανεξάρτητο σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο πριν αρχίσετε τον ανεφοδιασμό.

Δείτε στον πίνακα οργάνων για να βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας είναι απενεργοποιημένος. Όταν λειτουργεί, εμφανίζεται η λυχνία της θέρμανσης.

Στάθμευση σε επικλινές έδαφος

Εάν το αυτοκίνητο είναι σταθµευµένο σε έδαφος με μεγάλη κλίση, το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου πρέπει να είναι στραμμένο προς τα κάτω για να διασφαλιστεί η τροφοδοσία του θερμαντήρα καυσίμου.

Μπαταρία εκκίνησης και καύσιμο

Εάν η μπαταρία εκκίνησης δεν είναι επαρκώς φορτισμένη ή η στάθμη καυσίμου είναι πολύ χαμηλή, ο θερμαντήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και στον πίνακα οργάνων θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Επιβεβαιώστε το μήνυμα πατώντας μία φορά το κουμπί OK στο μοχλοδιακόπτη των φλας.

Βοήθησε αυτό;