Προκαταρκτικός κλιματισμός - χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης για τον προκαταρκτικό κλιματισμό είναι συνδεδεμένος με το ρολόι του αυτοκινήτου.

Η ώρα που το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και θα κλιματιστεί ρυθμίζεται από το χρονοδιακόπτη.

Μπορείτε να επιλέξετε δύο διαφορετικές ώρες ενεργοποίησης χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη. Το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου επιλέγει πότε θα ενεργοποιηθεί ο προκαταρκτικός κλιματισμός με βάση τις τρέχουσες εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες.

 Σημείωση

Όλες οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη θα σβήσουν εάν μηδενιστεί το ρολόι του αυτοκινήτου.

Βοήθησε αυτό;