Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)*1 - γενικά

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών χρησιμοποιεί αισθητήρες που βρίσκονται στο εσωτερικό της βαλβίδας αέρα κάθε τροχού. Όταν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 30 km/h περίπου, το σύστημα παρακολουθεί την πίεση των ελαστικών. Αν η πίεση είναι πολύ χαμηλή τότε ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία P1 USA 820 TPMS symbol (small) στον πίνακα οργάνων και εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

 • Πίεση ελαστικού χαμηλή Ελέγξτε μπροστινό δεξί ελαστικό
 • Πίεση ελαστικού χαμηλή Ελέγξτε μπροστινό αριστερό ελαστικό
 • Πίεση ελαστικού χαμηλή Ελέγξτε πίσω δεξί ελαστικό
 • Πίεση ελαστικού χαμηλή Ελέγξτε πίσω αριστερό ελαστικό
 • Το ελαστικό χρειάζεται αέρα τώρα Ελέγξτε μπροστ. δεξί ελ.
 • Το ελαστικό χρειάζεται αέρα τώρα Ελέγξτε μπροστ.αριστ.ελ.
 • Το ελαστικό χρειάζεται αέρα τώρα Ελέγξτε πίσω δεξί ελαστ.
 • Το ελαστικό χρειάζεται αέρα τώρα Ελέγξτε πίσω αριστ. ελ.
 • Σύστημα πίεσης ελαστικών Απαιτείται σέρβις

Τόσο στους εργοστασιακούς όσο και στους προαιρετικούς τροχούς μπορούν να τοποθετηθούν αισθητήρες TPMS στις βαλβίδες.

Εάν χρησιμοποιηθούν τροχοί χωρίς αισθητήρες TPMS ή εάν κάποιος αισθητήρας έχει υποστεί βλάβη, θα εμφανιστεί η ένδειξη Σύστημα πίεσης ελαστικών Απαιτείται σέρβις.

Ελέγχετε πάντοτε το σύστημα μετά από αλλαγή τροχού για να είστε σίγουροι ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά με τους καινούργιους τροχούς.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή πίεση ελαστικών, βλ. Ελαστικά - πίεση.

Το σύστημα αυτό δεν υποκαθιστά την κανονική συντήρηση των ελαστικών.

 Σημαντικό

Εάν σημειωθεί βλάβη στο σύστημα TPMS, η προειδοποιητική λυχνία P1 USA 820 TPMS symbol (small) στον πίνακα οργάνων αναβοσβήνει επί 1 λεπτό περίπου και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη. Επίσης εμφανίζεται ένα μήνυμα στον πίνακα οργάνων.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Στάνταρ σε ορισμένες αγορές.

Βοήθησε αυτό;