Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Το "κλίμα" στο χώρο επιβατών του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί (προκαταρκτικός κλιματισμός) πριν αρχίσετε να οδηγείτε, είτε επικρατούν υψηλές είτε χαμηλές θερμοκρασίες.
Σε διαφορετικές περιπτώσεις, ο προκαταρκτικός κλιματισμός χρησιμοποιεί το σύστημα προθέρμανσης που λειτουργεί με καύσιμο και το ηλεκτρικό σύστημα προθέρμανσης, καθώς και το σύστημα AC του αυτοκινήτου:
  • Σε ψυχρό κλίμα, ο θερμαντήρας καυσίμου θερμαίνει τόσο τον κινητήρα όσο και το χώρο επιβατών - ο ηλεκτρικός θερμαντήρας θερμαίνει μόνο το χώρο επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε.
  • Σε θερμό κλίμα, το σύστημα AC ψύχει το χώρο επιβατών.

Με τον προκαταρκτικό κλιματισμό του αυτοκινήτου μειώνεται η φθορά.

Κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό, όταν ο καιρός είναι ζεστός, τα συμπυκνώματα που δημιουργούνται από το σύστημα κλιματισμού μπορεί να στάζουν κάτω από το αυτοκίνητο. Αυτό είναι φυσιολογικό.

 Σημείωση

Στη διάρκεια του προκαταρκτικού κλιματισμού του χώρου επιβατών, το αυτοκίνητο λειτουργεί μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία άνεσης και όχι η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο σύστημα κλιματισμού.

 Σημείωση

Ο συμπιεστής μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και να ψύξει την υβριδική μπαταρία ακόμη κι όταν το σύστημα ψύξης του χώρου επιβατών δεν είναι επιλεγμένο ή απαραίτητο. Από το συμπιεστή ακούγεται θόρυβος.

 Σημείωση

Οι πόρτες και τα παράθυρα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι κλειστά κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό του χώρου επιβατών.

Επιλογές για τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Μπορείτε τότε να ενεργοποιήσετε τον προκαταρκτικό κλιματισμό:

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά να ενεργοποιείτε τον προκαταρκτικό κλιματισμό μέσω χρονοδιακόπτη, και στη συνέχεια να συνδέετε το αυτοκίνητο στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός του αυτοκινήτου είναι εφικτός ανεξάρτητα αν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο ή αποσυνδεδεμένο* από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο1

  • Η θέρμανση/ψύξη μπορεί να διαρκέσει έως 50 λεπτά.
  • Η θέρμανση καθίσματος και τιμονιού μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό.

Όταν το αυτοκίνητο δεν είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο*

  • Η θέρμανση μπορεί να διαρκέσει έως 50 λεπτά.
  • Η ψύξη λειτουργεί επί 2-3 λεπτά.

Κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό, το ηλεκτρικό σύστημα προθέρμανσης και το σύστημα AC χρησιμοποιούν ισχύ από την υβριδική μπαταρία. Αν το αυτοκίνητο δεν είναι συνδεδεμένο στο κύκλωμα του ηλεκτρικού δικτύου κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό, τότε η απόσταση που μπορεί να διανυθεί με την ηλεκτρική λειτουργία μειώνεται ανάλογα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Όταν ένας σταθμός φόρτισης δεν είναι πάντοτε ενεργός, π.χ. λόγω χρονοδιακόπτη, ο προκαταρκτικός κλιματισμός μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί.