Πλευρικός αερόσακος (SIPS)

Σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης, ένα μεγάλο μέρος της δύναμης πρόσκρουσης κατανέμεται από το σύστημα SIPS (Side Impact Protection System) στις δοκούς, τις κολόνες, το δάπεδο, την οροφή και σε άλλα δομικά στοιχεία του αμαξώματος. Οι πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού προστατεύουν την περιοχή του θώρακα και της λεκάνης και αποτελούν σημαντικό τμήμα του συστήματος SIPS.
P3-1246-XC60 SIPS

Το σύστημα αερόσακων SIPS αποτελείται από δύο βασικά συστήματα, τους πλευρικούς αερόσακους και τους αισθητήρες. Οι πλευρικοί αερόσακοι είναι τοποθετημένοι στην πλάτη των μπροστινών καθισμάτων.

Όταν η σύγκρουση είναι αρκετά σφοδρή, ενεργοποιούνται οι αισθητήρες και φουσκώνουν οι πλευρικοί αερόσακοι. Ο αερόσακος φουσκώνει και καταλαμβάνει το χώρο ανάμεσα στον επιβάτη και το πλαίσιο της πόρτας, μετριάζοντας έτσι τις επιπτώσεις της σύγκρουσης. O αερόσακος ξεφουσκώνει όταν συμπιεστεί λόγω της σύγκρουσης. Κανονικά, φουσκώνει μόνο ο πλευρικός αερόσακος που βρίσκεται στην πλευρά της σύγκρουσης.

Px-1420-SIPS left
Κάθισμα οδηγού, αριστεροτίμονο μοντέλο.
Px-1420-SIPS right
Κάθισμα συνοδηγού, αριστεροτίμονο μοντέλο.

 Προειδοποίηση

  • Η Volvo συνιστά οι επισκευές να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Τυχόν πλημμελής εργασία στο σύστημα αερόσακων SIPS μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
  • Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή αξεσουάρ ανάμεσα στην εξωτερική πλευρά των καθισμάτων και το πλαίσιο της πόρτας, γιατί στο χώρο αυτό φουσκώνει ο πλευρικός αερόσακος.
  • Η Volvo συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο καλύμματα καθισμάτων που είναι εγκεκριμένα από τη Volvo. Η χρήση άλλων καλυμμάτων μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία των πλευρικών αερόσακων.
  • Οι πλευρικοί αερόσακοι λειτουργούν συμπληρωματικά με τις ζώνες ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.