Ποδόφρενο - σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών, ABS (Anti-lock Braking System), αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών κατά την πέδηση.

Με αυτή τη λειτουργία, ο οδηγός διατηρεί τον έλεγχο του αυτοκινήτου και μπορεί να πραγματοποιεί ελιγμούς πιο εύκολα για να αποφύγει, για παράδειγμα, κάποιο κίνδυνο. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ενδέχεται να αισθανθείτε κραδασμούς στο πεντάλ φρένου, το οποίο είναι φυσιολογικό.

Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία και ο οδηγός αφήσει το πεντάλ φρένου, πραγματοποιείται αυτόματα ένας σύντομος έλεγχος στο σύστημα ABS. Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ένας πρόσθετος αυτόματος έλεγχος του συστήματος ABS όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι χαμηλή. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει αντιληπτός με τη μορφή δονήσεων στο πεντάλ φρένων.