Χειρόφρενο

Το χειρόφρενο διατηρεί το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο, όταν το κάθισμα του οδηγού δεν είναι κατειλημμένο, ασφαλίζοντας/μπλοκάροντας μηχανικά τους δύο τροχούς.

Λειτουργία

Όταν το ηλεκτρικό χειρόφρενο επενεργεί, μπορεί να ακουστεί ένας αμυδρός θόρυβος από το ηλεκτρομοτέρ. Αυτός ο θόρυβος μπορεί επίσης να ακουστεί όταν διενεργείται ο αυτόματος έλεγχος λειτουργίας του χειρόφρενου.

Εάν το χειρόφρενο ενεργοποιηθεί όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, επενεργεί μόνο στους πίσω τροχούς. Εάν ενεργοποιηθεί όταν το αυτοκίνητο κινείται, χρησιμοποιείται ως κανονικό φρένο, δηλ. η πέδηση επενεργεί και στους τέσσερις τροχούς. Λίγο πριν το αυτοκίνητο σταματήσει, η λειτουργία πέδησης επενεργεί πλέον στους πίσω τροχούς.

Χαμηλή τάση μπαταρίας

Εάν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το χειρόφρενο δεν μπορεί ούτε να απενεργοποιηθεί ούτε να ενεργοποιηθεί. Συνδέστε βοηθητική μπαταρία άλλου οχήματος, εάν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, βλ. Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια με μπαταρία.

Ενεργοποίηση του χειρόφρενου

P3-V60H ParkeringsBromsReglage Ansätt
Χειριστήριο χειρόφρενου - ενεργοποίηση.
Πατήστε δυνατά το πεντάλ ποδόφρενου.
Πατήστε τον διακόπτη για το χειρόφρενο.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Η λυχνία στον πίνακα οργάνων αρχίζει να αναβοσβήνει - μόλις παραμείνει σταθερά αναμμένη, το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.
Αφήστε το πεντάλ φρένων και ελέγξτε εάν το αυτοκίνητο παραμένει ακινητοποιημένο.

Όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητο, ο επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στην 1η (μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) ή στη θέση P (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων).

Πέδηση έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση αν πιέσετε και κρατήσετε τον διακόπτη για το χειρόφρενο προς τα πάνω. Η πέδηση σταματά να επενεργεί όταν αφήσετε το χειριστήριο.

 Σημείωση

Όταν είναι ενεργή ή πέδηση έκτακτης ανάγκης σε υψηλές ταχύτητες, ηχεί ένα σήμα.

Στάθμευση σε επικλινές έδαφος

Εάν σταθμεύσετε το αυτοκίνητο στραμμένο προς την ανωφέρεια του δρόμου:

 • Στρέψτε τους τροχούς αντίθετα από το κράσπεδο.

Εάν σταθμεύσετε το αυτοκίνητο στραμμένο προς την κατωφέρεια του δρόμου:

 • Στρέψτε τους τροχούς προς το κράσπεδο.

 Προειδοποίηση

Ενεργοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο όταν σταθμεύετε σε επικλινές έδαφος - η επιλογή μιας σχέσης στο κιβώτιο, ή της θέσης P εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, δεν επαρκεί για τη συγκράτηση του αυτοκινήτου σε όλες τις περιπτώσεις.

Απενεργοποίηση του χειρόφρενου

P3-V60H ParkeringsBromsReglage Lossa
Χειριστήριο χειρόφρενου - απενεργοποίηση.

Αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Χειροκίνητη απενεργοποίηση

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης1.
Πατήστε δυνατά το πεντάλ ποδόφρενου.
Πατήστε τον διακόπτη για το χειρόφρενο.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Το χειρόφρενο απενεργοποιείται και η λυχνία στον πίνακα οργάνων σβήνει.

 Σημείωση

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα το χειρόφρενο, πατώντας το πεντάλ του συμπλέκτη αντί για το πεντάλ φρένου. Η Volvo συνιστά να χρησιμοποιείτε το πεντάλ φρένου.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.
Επιλέξτε 1η ή όπισθεν.
Αφήστε λίγο το πεντάλ του συμπλέκτη και πατήστε το πεντάλ γκαζιού.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Το χειρόφρενο απενεργοποιείται και η λυχνία στον πίνακα οργάνων σβήνει.

Αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Χειροκίνητη απενεργοποίηση

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης1.
Πατήστε δυνατά το πεντάλ ποδόφρενου.
Τραβήξτε τη λαβή.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Το χειρόφρενο απενεργοποιείται και η λυχνία στον πίνακα οργάνων σβήνει.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Πρόσδεση της ζώνης ασφαλείας.
Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.
Πατήστε δυνατά το πεντάλ ποδόφρενου.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D ή R και πατήστε το πεντάλ γκαζιού.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Το χειρόφρενο απενεργοποιείται και η λυχνία στον πίνακα οργάνων σβήνει.

 Σημείωση

Για λόγους ασφαλείας, το χειρόφρενο απενεργοποιείται αυτόματα μόνο εάν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία και ο οδηγός φορά τη ζώνη ασφαλείας. Το χειρόφρενο απενεργοποιείται αμέσως στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων όταν πατηθεί το πεντάλ γκαζιού και ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση D ή R.

Βαρύ φορτίο σε ανηφορική διαδρομή

Ένα βαρύ φορτίο, όπως το τρέιλερ, μπορεί να προκαλέσει την κύλιση του αυτοκινήτου προς τα πίσω εάν το χειρόφρενο απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε επιφάνεια με μεγάλη κλίση. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο πατήστε τη λαβή ενώ ξεκινάτε. Αφήστε τη λαβή όταν ο κινητήρας επιτύχει πρόσφυση.

Αντικατάσταση των θερμουί

Λόγω του σχεδιασμού του ηλεκτρικού χειρόφρενου, οι πίσω επενδύσεις τριβής (θερμουί) πρέπει να αντικαθίστανται σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Για πληροφορίες πώς μπορείτε να εμφανίσετε και να διαγράψετε τα μηνύματα κειμένου στον πίνακα οργάνων, βλ. Μηνύματα - διευθέτηση.

ΛυχνίαΜήνυμαΣημασία/Ενέργεια
P3 V60H Symbol parkeringsbroms 2"Μήνυμα"
 • Διαβάστε το μήνυμα στον πίνακα οργάνων.
Symbol parkeringsbroms

Η λυχνία που αναβοσβήνει σημαίνει ότι το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.

Εάν η λυχνία αναβοσβήνει σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, σημαίνει έχει σημειωθεί κάποια βλάβη.

 • Διαβάστε το μήνυμα στον πίνακα οργάνων.
Το χειρόφρενο δεν έχει απασφαλίσει πλήρως

Κάποια βλάβη εμποδίζει την απενεργοποίηση του χειρόφρενου:

 • Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Εάν η βλάβη επιμένει μετά από μερικές προσπάθειες:

 • Επισκεφτείτε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Σημείωση: Εάν συνεχίσετε να οδηγείτε ενώ εμφανίζεται αυτό το μήνυμα σφάλματος, ηχεί ένα προειδοποιητικό σήμα.

Το χειρόφρενο δεν είναι τραβηγμένο

Κάποια βλάβη εμποδίζει την ενεργοποίηση του χειρόφρενου:

 • Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Εάν η βλάβη επιμένει μετά από μερικές προσπάθειες:

 • Επισκεφτείτε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Το μήνυμα εμφανίζεται επίσης στα οχήματα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων όταν το αυτοκίνητο κινείται με χαμηλή ταχύτητα με την πόρτα ανοικτή, προκειμένου ο οδηγός να ειδοποιηθεί ότι το χειρόφρενο μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί ακούσια.

Χειρόφρενο Απαιτείται σέρβις

Έχει σημειωθεί κάποια βλάβη:

 • Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Εάν η βλάβη επιμένει μετά από μερικές προσπάθειες:

 • Επισκεφτείτε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Εάν πρέπει να σταθμεύσετε το αυτοκίνητο πριν η πιθανή βλάβη αποκατασταθεί, πρέπει να στρίψετε τους τροχούς όπως όταν σταθμεύετε σε επικλινή επιφάνεια, και ο επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στην 1η (μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) ή στη θέση P (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων).

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το μήνυμα κειμένου πατώντας στιγμιαία το κουμπί OK στο μοχλοδιακόπτη των φλας.

 1. 1 Αν τα αυτοκίνητα διαθέτουν σύστημα εκκίνησης και κλειδώματος Keyless: Πατήστε START/STOP ENGINE.

Σχετικά έγγραφα