Ψηφιακός πίνακας οργάνων - επισκόπηση

Η οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζει πληροφορίες για ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, καθώς και μηνύματα.

Οθόνη πληροφοριών

P3-1320 DIM High-line Information display
Οθόνη πληροφοριών, ψηφιακός πίνακας οργάνων*.

Στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, π.χ. Cruise control, υπολογιστής ταξιδίου καθώς και μηνύματα. Οι πληροφορίες απεικονίζονται με τη μορφή συμβόλων και κειμένου. Περαιτέρω περιγραφές παρατίθενται στις ενότητες για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν την οθόνη.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες

Μπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικά θέματα για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Πιθανά θέματα είναι τα "Elegance", "Eco" και "Performance".

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα μόνο όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Για να επιλέξετε το θέμα, πατήστε το κουμπί OK στον αριστερό μοχλοδιακόπτη και ενεργοποιήστε την επιλογή μενού Θέματα γυρίζοντας τον περιστροφικό ρυθμιστή στο μοχλό. Πατήστε το κουμπί OK. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να επιλέξετε το θέμα και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί OK.

Σε ορισμένες εκδόσεις μοντέλων, η εμφάνιση της οθόνης της κεντρικής κονσόλας ακολουθεί το θέμα που έχει επιλεγεί για τον πίνακα οργάνων.

Η αντίθεση και το χρώμα για τον πίνακα οργάνων μπορούν επίσης να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας τον αριστερό μοχλοδιακόπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση μενού, βλ. Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων.

Η επιλογή θέματος και η ρύθμιση της αντίθεσης και του χρώματος μπορούν να αποθηκευτούν για κάθε τηλεχειριστήριο-κλειδί στη μνήμη κλειδιού του αυτοκινήτου*, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εξατομίκευση*.

Θέμα "Elegance"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Elegance
Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Elegance.
 1. Ikon röd cirkel 1Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή1, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
 2. Ikon röd cirkel 2Δείκτης θερμοκρασίας για το ψυκτικό του κινητήρα
 3. Ikon röd cirkel 3Ταχύμετρο
 4. Ikon röd cirkel 4Στροφόμετρο. Δείχνει τις στροφές του κινητήρα σε χιλιάδες στροφές ανά λεπτό (σαλ).
 5. Ikon röd cirkel 5Ένδειξη αλλαγής σχέσεων2/Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης3 Βλ. επίσης Ένδειξη αλλαγής σχέσεων* ή Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic*.

Θέμα "Eco"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Eco
Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Eco.
 1. Ikon röd cirkel 1Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή1, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
 2. Ikon röd cirkel 2Eco guide. Βλ. επίσης Οδηγός Eco & Οδηγός ισχύος*.
 3. Ikon röd cirkel 3Ταχύμετρο
 4. Ikon röd cirkel 4Στροφόμετρο. Δείχνει τις στροφές του κινητήρα σε χιλιάδες στροφές ανά λεπτό (σαλ).
 5. Ikon röd cirkel 5Ένδειξη αλλαγής σχέσεων2/Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης3. Βλ. επίσης Ένδειξη αλλαγής σχέσεων* ή Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic*.

Θέμα "Performance"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Performance
Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Performance.
 1. Ikon röd cirkel 1Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή1, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
 2. Ikon röd cirkel 2Δείκτης θερμοκρασίας για το ψυκτικό του κινητήρα
 3. Ikon röd cirkel 3Ταχύμετρο
 4. Ikon röd cirkel 4Στροφόμετρο. Δείχνει τις στροφές του κινητήρα σε χιλιάδες στροφές ανά λεπτό (σαλ).
 5. Ikon röd cirkel 5Power guide. Βλ. επίσης Οδηγός Eco & Οδηγός ισχύος*.
 6. Ikon röd cirkel 6Ένδειξη αλλαγής σχέσεων2/Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης3. Βλ. επίσης Ένδειξη αλλαγής σχέσεων* ή Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic*.

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες

P3-1320 DIM High-Line Information display, control and warning symbols
Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες, ψηφιακός πίνακας οργάνων.
 1. Ikon röd cirkel 1Ενδεικτικές λυχνίες
 2. Ikon röd cirkel 2Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες
 3. Ikon röd cirkel 3Προειδοποιητικές λυχνίες4

Έλεγχος λειτουργίας

Όλες οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες εκτός από τα σύμβολα στο κέντρο της οθόνης πληροφοριών, ανάβουν όταν το κλειδί είναι στη θέση II ή όταν εκκινείται ο κινητήρας. Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, όλες οι λυχνίες πρέπει να σβήσουν εκτός από τη λυχνία του χειρόφρενου που σβήνει µόνο όταν λύσετε το χειρόφρενο.

Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία ή εάν ο έλεγχος λειτουργίας πραγματοποιηθεί όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση II, τότε όλες οι λυχνίες σβήνουν εντός λίγων δευτερολέπτων εκτός από τη λυχνία, που υποδεικνύει βλάβη στο σύστημα εκπομπών καυσαερίων και τη λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Όταν το μήνυμα "Αυτονομία ρεζερβουάρ:" στην οθόνη αρχίσει να δείχνει "----", το χρώμα της ένδειξης γίνεται κόκκινο.
 3. 2 Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.
 4. 3 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
 5. 4 Σε ορισμένες εκδόσεις κινητήρα δεν υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης για απώλεια πίεσης λαδιού. Στα αυτοκίνητα με αυτές τις εκδόσεις κινητήρα δεν χρησιμοποιείται η ένδειξη χαμηλής πίεσης λαδιού. Η προειδοποίηση χαμηλής στάθμης λαδιού εμφανίζεται με τη μορφή κειμένου στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Λάδι κινητήρα - γενικά.