Καταλυτικοί μετατροπείς

Σκοπός των καταλυτικών μετατροπέων είναι ο καθαρισμός των καυσαερίων. Βρίσκονται κοντά στον κινητήρα ώστε να φθάνουν γρήγορα στη θερμοκρασία λειτουργίας.

Οι καταλυτικοί μετατροπείς αποτελούνται από ένα μονόλιθο (κεραμικό ή μεταλλικό) με διόδους. Τα τοιχώματα των διόδων είναι επικαλυμμένα με ένα λεπτό στρώμα λευκόχρυσου/ροδίου/παλλαδίου. Τα μέταλλα αυτά δρουν ως καταλύτες, συμμετέχουν δηλαδή σε μια χημική αντίδραση και την επιταχύνουν χωρίς, ωστόσο, να καταναλώνονται.

Αισθητήρας οξυγόνου Lambda-sond™

Ο αισθητήρας Lambda-sond αποτελεί τμήμα ενός συστήματος ελέγχου, σκοπός του οποίου είναι η μείωση των εκπομπών καυσαερίων και η μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2.

Ένας αισθητήρας οξυγόνου παρακολουθεί την περιεκτικότητα οξυγόνου των καυσαερίων που εκλύει ο κινητήρας. Οι τιμές αυτές εισάγονται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που ελέγχει συνεχώς τα μπεκ. Η αναλογία καυσίμου - αέρα που εισέρχεται στον κινητήρα ρυθμίζεται συνεχώς. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες για αποτελεσματική καύση και μείωση των επιβλαβών καυσαερίων (υδρογονάνθρακες, μονοξείδιο του άνθρακα και οξείδια του αζώτου) με τη βοήθεια του τριοδικού καταλυτικού μετατροπέα.