Λίστα ραδιοφωνικών σταθμών

Το ραδιόφωνο δημιουργεί αυτόματα μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών από αυτούς που λαμβάνει τη συγκεκριμένη στιγμή με το ισχυρότερο σήμα. Έτσι μπορείτε να βρείτε ένα σταθμό όταν οδηγείτε σε μια περιοχή όπου δεν γνωρίζετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τις συχνότητές τους.

Ο αυτόματος συντονισμός ραδιοφώνου χρησιμοποιεί τη λίστα σταθμών που έχουν συλλεχθεί.

 Σημείωση

Η λίστα περιέχει μόνο τις συχνότητες των σταθμών που λαμβάνει ο δέκτης τη συγκεκριμένη στιγμή, όχι όλες τις ραδιοφωνικές συχνότητες στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων.

Σχετικά έγγραφα