Αυτόματη ρύθμιση

Η αυτόματη λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, τον κλιματισμό, την ταχύτητα του ανεμιστήρα, την ανακυκλοφορία αέρα και την κατανομή αέρα.
P3-1020-S60/V60/V60H Button Auto

Εάν επιλέξετε μία ή περισσότερες μη αυτόματες λειτουργίες, η ρύθμιση των υπόλοιπων λειτουργιών εξακολουθεί να πραγματοποιείται αυτόματα. Όλες οι χειροκίνητες ρυθμίσεις απενεργοποιούνται όταν πατήσετε το AUTO. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη AUTO CLIMATE.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην αυτόματη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.