Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης - ρυθμίσεις

Η κάμερα του συστήματος στάθμευσης λειτουργεί επιβοηθητικά και ενεργοποιείται όταν επιλέγετε την όπισθεν.

Ενεργοποίηση απενεργοποιημένης κάμερας

Αν η λειτουργία της κάμερας είναι απενεργοποιημένη όταν επιλέγεται η όπισθεν, ενεργοποιείται με τον εξής τρόπο:

P31346- Park Assist Camera
  • Πατήστε CAM - η οθόνη δείχνει την τρέχουσα προβολή της κάμερας.

Αλλαγή ρύθμισης

Ως προεπιλεγμένη ρύθμιση, η κάμερα ενεργοποιείται όταν επιλέγετε την όπισθεν.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα του συστήματος στάθμευσης όταν στην οθόνη είναι ενεργή η προβολή κάμερας:

  1. Πατήστε OK/MENU όταν εμφανίζεται η προβολή της κάμερας - η οθόνη μεταβαίνει σε ένα μενού με διάφορες επιλογές.
  2. Περιστρέψτε το για να φτάσετε στην επιλογή που θέλετε με το TUNE.
  3. Μαρκάρετε τις επιλογές πατώντας OK/MENU μία φορά και μετακινηθείτε προς τα πίσω με το EXIT.

Κοτσαδόρος

Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελός σας όταν προσδένετε ένα τρέιλερ. Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστεί μια γραμμή υποβοήθησης στάθμευσης για τη νοητή "τροχιά" του κοτσαδόρου προς το τρέιλερ - ακριβώς σαν "ίχνη από τροχούς".

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται τα "ίχνη από τροχούς" ή η τροχιά του κοτσαδόρου - δεν υπάρχει δυνατότητα να απεικονίζονται και οι δύο επιλογές ταυτόχρονα.

  1. Πατήστε το OK/MENU όταν είναι ενεργή η προβολή της κάμερας.
  2. Γυρίστε το για να φτάσετε στην επιλογή Tow bar trajectory guide line με το TUNE.
  3. Μαρκάρετε τις επιλογές πατώντας OK/MENU μία φορά και μετακινηθείτε προς τα πίσω με το EXIT.

Ζουμ

Αν απαιτούνται ελιγμοί ακριβείας, τότε μπορείτε να μεγεθύνετε την προβολή της κάμερας:

  • Πατήστε CAM ή γυρίστε το TUNE - πατώντας επανειλημμένα /γυρίζοντας το κουμπί επιστρέφετε στην κανονική προβολή.

Αν υπάρχουν περισσότερες επιλογές διαθέσιμες, διατίθενται σε κυκλική διάταξη - πατήστε/γυρίστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η προβολή κάμερας που θέλετε|.

Αυτόματο ζουμ

Στα αυτοκίνητα με Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης και κοτσαδόρο, το Automatic zoom διατίθεται επίσης ως προαιρετικός εξοπλισμός στο μενού της κάμερας. Με αυτή την επιλογή ενεργοποιημένη, η κάμερα κάνει ζουμ στον κοτσαδόρο αυτόματα όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει σε κάποιο αντικείμενο/τρέιλερ.

Ανατρέξτε πιο πίσω, στην κεφαλίδα "Αλλαγή ρύθμισης", για τον τρόπο ενεργοποίησης μιας επιλογής μενού.