Παιδικό κάθισμα - ISOFIX

Το ISOFIX είναι ένα σύστημα στερέωσης για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, το οποίο βασίζεται σε ένα διεθνές πρότυπο.
P3-1246-V60 Isofix anchorages

Τα σημεία στερέωσης για το σύστημα ISOFIX είναι καλυμμένα πίσω από το κάτω τμήμα της πλάτης των πίσω ακριανών καθισμάτων.

Η θέση των σημείων στερέωσης δεικνύεται από τα σύμβολα που υπάρχουν στην επένδυση της πλάτης (βλ. προηγούμενη εικόνα).

Πιέστε το μαξιλάρι της έδρας του καθίσματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα σημεία στερέωσης.

Κατά τη στερέωση του παιδικού καθίσματος στα σημεία στήριξης ISOFIX, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή.