Καύσιμο - diesel

Ως καύσιμο χρησιμοποιείται το πετρέλαιο diesel.

Χρησιμοποιείτε μόνο πετρέλαιο γνωστών εταιρειών. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καύσιμο αμφίβολης ποιότητας. Το πετρέλαιο κίνησης (diesel) πρέπει να πληροί τα πρότυπα EN 590, SS 155435 ή JIS K 2204. Οι πετρελαιοκινητήρες είναι ευπαθείς στις ρυπογόνες ουσίες που υπάρχουν στο καύσιμο, όπως τα μέταλλα και η υπερβολικά μεγάλη ποσότητα θείου.

Όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες (χαμηλότερες από 0 °C), στο πετρέλαιο ενδέχεται να σχηματιστούν ιζήματα παραφίνης τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ανάφλεξης. Οι ποιότητες καυσίμου που πωλούνται πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την εποχή και την κλιματική ζώνη, αλλά σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όταν το καύσιμο είναι πολυκαιρισμένο ή όταν μετακινείστε μεταξύ κλιματικών ζωνών, ενδέχεται να σχηματιστούν ιζήματα παραφίνης.

Ο κίνδυνος συμπυκνωμάτων στο ρεζερβουάρ μειώνεται εάν το ρεζερβουάρ διατηρείται γεμάτο. Κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η περιοχή γύρω από το σωλήνα πλήρωσης καυσίμου είναι καθαρή. Προσέχετε ώστε να μη χυθεί καύσιμο στις βαμμένες επιφάνειες. Εάν χυθεί καύσιμο, πλύνετε την περιοχή με απορρυπαντικό και νερό.

 Σημαντικό

Το καύσιμο Diesel πρέπει να:

 • Πληροί τα πρότυπα EN 590, SS 155435 ή JIS K 2204
 • έχει περιεκτικότητα σε θείο που να μην υπερβαίνει τα 10 mg/kg
 • έχει όχι περισσότερο από 7% κατ' όγκο FAME (Fatty Acid Methyl Ester).

 Σημαντικό

Καύσιμα τύπου ντίζελ που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται:

 • Ειδικά πρόσθετα
 • Ντίζελ ναυτικής χρήσης
 • Πετρέλαιο θέρμανσης
 • FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) και καύσιμα φυτικής προέλευσης.

Αυτά τα καύσιμα δεν πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις συστάσεις της Volvo, αυξάνουν τις φθορές και προκαλούν ζημιά στον κινητήρα που δεν καλύπτεται από την εγγύηση της Volvo.

Άδειο ρεζερβουάρ

Ο σχεδιασμός του συστήματος καυσίμου σε έναν πετρελαιοκινητήρα σημαίνει ότι εάν τα καύσιμα στο όχημα εξαντληθούν, το ρεζερβουάρ μπορεί να χρειαστεί εξαερισμό στο συνεργείο για να μπορέσει ο κινητήρας να τεθεί ξανά σε λειτουργία μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμου.

Μόλις ο κινητήρας σβήσει όταν το καύσιμο εξαντληθεί, το σύστημα καυσίμου χρειάζεται μερικά λεπτά για να πραγματοποιήσει έναν έλεγχο. Πραγματοποιείτε αυτή τη διαδικασία πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία, μόλις γεμίσετε το ρεζερβουάρ με πετρέλαιο diesel:

 1. Εισάγετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης και πιέστε το απαλά μέχρι την τερματική του θέση. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Θέσεις κλειδιού.
 2. Πατήστε το κουμπί START χωρίς να πατάτε το πεντάλ φρένου ή/και το πεντάλ συμπλέκτη.
 3. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό.
 4. Για να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία: Πατήστε το πεντάλ φρένου ή/και το πεντάλ συμπλέκτη και στη συνέχεια πατήστε ξανά το κουμπί START.

 Σημείωση

Πριν τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου με καύσιμο:

 • Σταματήστε το αυτοκίνητο σε όσο το δυνατόν πιο επίπεδο έδαφος - εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται υπό κλίση, υπάρχει κίνδυνος να σχηματιστούν θύλακες αέρα στην τροφοδοσία καυσίμου.

Αποστράγγιση συμπυκνωμάτων από το φίλτρο καυσίμου2

Το φίλτρο καυσίμου διαχωρίζει τα συμπυκνώματα από το καύσιμο. Τα συμπυκνώματα μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του κινητήρα.

Για βέλτιστη απόδοση, είναι σημαντικό να τηρείτε τα μεσοδιαστήματα σέρβις για τις αλλαγές φίλτρου καυσίμου και να χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για αυτό το σκοπό.

Το φίλτρο καυσίμου πρέπει να αποστραγγίζεται στα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Σέρβις και Εγγύησης ή εάν υπάρχει υπόνοια ότι το αυτοκίνητο έχει εφοδιαστεί με μολυσμένο καύσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Πρόγραμμα σέρβις της Volvo.

 Σημαντικό

Ορισμένα ειδικά πρόσθετα καταστρέφουν την ικανότητα διαχωρισμού του νερού του φίλτρου καυσίμου.
 1. 1 Η μέγιστη ποσότητα FAME που μπορούν να περιέχουν τα καύσιμα ντίζελ είναι 7% κατ' όγκο, ωστόσο έξτρα ποσότητες δεν πρέπει να προστίθενται.
 2. 2 Δεν ισχύει για τους τετρακύλινδρους κινητήρες.