Πλοήγηση* - χειρισμός

Βασικός χειρισμός του Sensus Navigation και παραδείγματα χρήσης.

Μπορείτε να χειρίζεστε το σύστημα πλοήγησης από την κεντρική κονσόλα, τα κουμπιά στο τιμόνι, το τηλεχειριστήριο* και εν μέρει με φωνητική αναγνώριση. Για τον βασικό χειρισμό του συστήματος, βλ. ενότητα Ήχος και πολυμέσα - χειρισμός του συστήματος στο εγχειρίδιο κατόχου.

Ενεργοποίηση Sensus Navigation

Πατήστε το κουμπί NAV στην κεντρική κονσόλα.
Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα εμφανίζεται ένας χάρτης με την τρέχουσα γεωγραφική περιοχή όπου το αυτοκίνητο συμβολίζεται με ένα μπλε τρίγωνο.

 Προειδοποίηση

Τηρείτε τα ακόλουθα.

 • Εστιάστε όλη σας την προσοχή στο δρόμο και βεβαιωθείτε ότι είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στην οδήγηση.
 • Τηρείτε τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οδηγείτε με ορθή κρίση.
 • Λόγω καιρικών συνθηκών ή εποχής του χρόνου οι συνθήκες του οδοστρώματος μπορεί να έχουν αλλάξει, επομένως ορισμένες συμβουλές μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστες.

Το σύστημα πλοήγησης δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, αλλά αντί αυτού λειτουργεί στο παρασκήνιο - δεν απενεργοποιείται μέχρι το τηλεχειριστήριο-κλειδί να αφαιρεθεί από το διακόπτη ανάφλεξης.

 Σημείωση

Το σύστημα πλοήγησης είναι επίσης διαθέσιμο όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Όταν η στάθμη ισχύος της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το σύστημα απενεργοποιείται.

Μενού

Εκτός από το κανονικό μενού πηγής του συστήματος και το μενού συντομεύσεων, υπάρχει ένα μενού κύλισης για το σύστημα πλοήγησης.

Στη λειτουργία Κύλισης, ένα σταυρόνημα μετακινείται πάνω από την εικόνα του χάρτη με τα αριθμητικά πλήκτρα στην κεντρική κονσόλα.

P3-1346-NAV-Melco Karta Scrolläge
Λειτουργία κύλισης με σταυρόνημα1.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας κύλισης

Ενεργοποίηση - πατήστε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9.
Απενεργοποίηση - πατήστε EXIT ή NAV.

Κύλιση

Πατήστε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα ψηφίων 1-2-3-4-6-7-8-9 - εμφανίζεται ένα βέλος κατεύθυνσης στα όρια συνδυαστικά με τον αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί για την κύλιση του χάρτη στην κατεύθυνση που θέλετε.

Ζουμ

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί TUNE.

Κεντράρισμα του χάρτη

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 5

Πατώντας τον αριθμό 5 στη λειτουργία κύλισης, ο χάρτης κεντράρεται γύρω από τη θέση του αυτοκινήτου.

Αν είναι ενεργοποιημένο ένα δρομολόγιο με ενδιάμεσους προορισμούς, ο χάρτης κεντράρεται γύρω από κάθε αντίστοιχο ενδιάμεσο προορισμό κάθε φορά που πατάτε τον αριθμό.

Κύλιση στο μενού

P3-1346-NAV-Melco Karta Scrollmeny
Στη λειτουργία κύλισης, πατήστε OK/MENU.
Ανοίγει ένα μενού για το σημείο στον χάρτη προς το οποίο είναι στραμμένο το κέντρο του σταυρονήματος.

Επιλέξτε λειτουργία:

 • Set single destination - Διαγράφει οποιουσδήποτε προηγούμενους προορισμούς στο δρομολόγιο και αρχίζει την καθοδήγηση στο χάρτη.
 • Add as waypoint - Προσθέτει το επιλεγμένο σημείο στο δρομολόγιο.
 • POI information - εμφανίζει το όνομα και τη διεύθυνση στην οθόνη για το POI που βρίσκεται πιο κοντά στο σταυρόνημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές POI, βλ. Προσδιορισμός προορισμού.
 • Traffic information on map - Σας επιτρέπει να βλέπετε μηνύματα οδικής κυκλοφορίας2 γύρω από την επιλεγμένη τοποθεσία.
 • Information - Εμφανίζει πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για την επιλεγμένη τοποθεσία.
 • Save - σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την επισημασμένη τοποθεσία στη μνήμη, ώστε στη συνέχεια να μπορείτε να την ορίσετε ως προορισμό.

Παράδειγμα

Καθοδήγηση μέχρι το επιθυμητό σημείο ενδιαφέροντος (POI):
Αν η προβολή χάρτη δεν εμφανίζεται - πατήστε NAV.
Εμφανίζεται η προβολή χάρτη.
Πατήστε NAV.
Το μενού συντομεύσεων ανοίγει.
Μαρκάρετε το Set point of interest και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.
Μαρκάρετε π.χ. Near the car και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα αποτελέσματα.
Μαρκάρετε π.χ. Nearest tourist attraction και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα αποτελέσματα.
Μαρκάρετε την εναλλακτική που θέλετε στη λίστα και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού.
Μαρκάρετε το Set single destination και επιβεβαιώστε με το OK/MENU.
Αρχίζει η καθοδήγηση - ακολουθήστε τις οδηγίες.

Βλ. επίσης παραδείγματα χειρισμού μέσω φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος πλοήγησης.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Επιλέξτε αν η θέση του σταυρονήματος/κέρσορα θέλετε να εμφανίζεται με όνομα ή συντεταγμένες GPS, βλ. επιλογές χάρτη.
 3. 2 Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις περιοχές/αγορές.