Αποσπώμενος κοτσαδόρος* - σύνδεση/αφαίρεση

Η σύνδεση/αφαίρεση του αποσπώμενου κοτσαδόρου πραγματοποιείται με τον εξής τρόπο:

Σύνδεση

P3 V60H y2 Krokkåpa AV
Ikon grå fyrkant 1

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα πιέζοντας πρώτα την ασφάλεια Ikon röd pil 1 και τραβώντας στη συνέχεια το κάλυμμα ευθεία προς τα πίσω Ikon röd pil 2.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 2
Ikon grå fyrkant 2

Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός βρίσκεται στη θέση απασφάλισης γυρνώντας το κλειδί δεξιόστροφα.

3007 dragkrok, ditsättning kuldel 3
Ikon grå fyrkant 3

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική θυρίδα δείχνει κόκκινο.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 4
Ikon grå fyrkant 4

Εισάγετε τον κοτσαδόρο μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 5
Ikon grå fyrkant 5

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική θυρίδα δείχνει πράσινο.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 6
Ikon grå fyrkant 6

Γυρίστε το κλειδί αριστερόστροφα στη θέση ασφάλισης. Αφαιρέστε το κλειδί από την κλειδαριά.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 7
Ikon grå fyrkant 7

Βεβαιωθείτε ότι ο κοτσαδόρος είναι καλά στερεωμένος τραβώντας τον προς τα πάνω, κάτω και πίσω.

 Προειδοποίηση

Εάν ο κοτσαδόρος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, αποσυνδέστε και προσαρτήστε τον ξανά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται παραπάνω.

 Σημαντικό

Λιπαίνετε μόνο το σημείο προσάρτησης της κεφαλής κοτσαδόρου στον κοτσαδόρο, το υπόλοιπο τμήμα του κοτσαδόρου πρέπει να καθαρό και στεγνό.
p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 8
Ikon grå fyrkant 8

Ντίζα ασφαλείας.

 Προειδοποίηση

Φροντίστε να στερεώστε το συρματόσχοινο ασφαλείας του τρέιλερ στο σχετικό βραχίονα.

Αφαίρεση του κοτσαδόρου

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 1
Ikon grå fyrkant 1

Τοποθετήστε το κλειδί και γυρίστε το δεξιά στη θέση απασφάλισης.

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 2
Ikon grå fyrkant 2

Πιέστε τον τροχό ασφάλισης προς τα μέσα Ikon röd pil 1 και γυρίστε τον αριστερά Ikon röd pil 2 μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 3
Ikon grå fyrkant 3

Γυρίστε εντελώς προς τα κάτω τον τροχό ασφάλισης, μέχρι να τερματίσει. Κρατήστε τον σε αυτή τη θέση τραβώντας ταυτόχρονα τον κοτσαδόρο προς τα πίσω και προς τα επάνω.

 Προειδοποίηση

Στερεώστε καλά τον κοτσαδόρο εάν τον φυλάσσετε στο αυτοκίνητο, βλ. Αποσπώμενος κοτσαδόρος* - αποθήκευση.
P3 V60H y2 Krokkåpa PÅ
Ikon grå fyrkant 4

Πιέστε το προστατευτικό κάλυμμα μέχρι να κουμπώσει.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.