Ρυθμιστής ταχύτητας - απενεργοποίηση

Ο ρυθμιστής ταχύτητας ((Speed Limiter)) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αντίστροφο Cruise control - ο οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά ο ρυθμιστής ταχύτητας δεν του επιτρέπει να υπερβεί ακούσια μια προεπιλεγμένη/καθορισμένη ταχύτητα.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar
Χειριστήρια στο τιμόνι και πίνακας οργάνων.
  1. Ikon röd cirkel 1Ρυθμιστής ταχύτητας - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.
  2. Ikon röd cirkel 2Η κατάσταση αναμονής αναστέλλεται και ανακτάται η αποθηκευμένη ταχύτητα.
  3. Ikon röd cirkel 3 Κατάσταση αναμονής.
  4. Ikon röd cirkel 4Ενεργοποίηση και ρύθμιση της μέγιστης ταχύτητας.
  5. Ikon röd cirkel 5Επιλεγμένη ταχύτητα.
  6. Ikon röd cirkel 6Ρυθμιστής ταχύτητας ενεργός.

Για να απενεργοποιήσετε το ρυθμιστή ταχύτητας:

Πατήστε το κουμπί P3-1020-sv60 Symbol txt Speed LIMiter στο τιμόνι.

Η λυχνία στον πίνακα οργάνων για το ρυθμιστή ταχύτητας (6) και η επιλογή της προκαθορισμένης ταχύτητας (5) σβήνουν - έτσι η προκαθορισμένη/αποθηκευμένη ταχύτητα διαγράφεται και δεν μπορεί, σε αυτή την περίπτωση, να ανακτηθεί πατώντας το κουμπί Ikon farthållare 5.

Ο οδηγός μπορεί σε αυτή την περίπτωση να χρησιμοποιήσει το πεντάλ γκαζιού για να επιλέξει μια ταχύτητα χωρίς περιορισμό.