Θέρμανση* του τιμονιού

Μπορείτε να θερμάνετε το τιμόνι μέσω του ηλεκτρικού συστήματος θέρμανσης.

Λειτουργία

P3-1420-Eluppvärmd ratt
Η θέση του κουμπιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό και την αγορά.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για εναλλαγή ανάμεσα στις παρακάτω λειτουργίες:

ΛειτουργίαΕνδεικτική λυχνία
ΑπενεργοποιημένηΛυχνία στο κουμπί σβηστή
ΘέρμανσηΛυχνία στο κουμπί αναμμένη

Αυτόματη θέρμανση τιμονιού

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη έναρξη θέρμανσης τιμονιού, το σύστημα θέρμανσης του τιμονιού τίθεται σε λειτουργία με την εκκίνηση του κινητήρα. Η αυτόματη έναρξη εκτελείται όταν το αυτοκίνητο είναι κρύο και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 10 °C περίπου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.