Συναγερμός

Ο συναγερμός είναι συσκευή που εκπέμπει μια προειδοποίηση σε περίπτωση π.χ. παραβίασης του αυτοκινήτου.

Ο συναγερμός ενεργοποιείται, εάν:

  • ανοίξει κάποια πόρτα, το καπό του κινητήρα ή η πόρτα χώρου αποσκευών
  • ανιχνευθεί κίνηση στο χώρο των επιβατών (εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αισθητήρα κίνησης*)
  • το αυτοκίνητο ανυψωθεί ή ρυμουλκηθεί (εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αισθητήρα κλίσης*)
  • αποσυνδεθεί το καλώδιο της μπαταρίας
  • η σειρήνα αποσυνδεθεί.

Εάν υπάρχει βλάβη στο σύστημα συναγερμού, στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζεται ένα μήνυμα. Σε αυτή την περίπτωση, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημείωση

Οι αισθητήρες κίνησης ενεργοποιούν έναν προειδοποιητικό ήχο σε περίπτωση που καταγραφεί κίνηση μέσα στο χώρο επιβατών - τα ρεύματα αέρα καταγράφονται επίσης. Για το λόγο αυτό, ο συναγερμός μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν αφήσετε το αυτοκίνητο με κάποιο παράθυρο ή με την ηλιοροφή ανοικτή ή εάν χρησιμοποιείται το σύστημα θέρμανσης του χώρου επιβατών.

Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο: Κλείστε το παράθυρο/την ηλιοροφή όταν πρόκειται να απομακρυνθείτε από το αυτοκίνητο. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης του αυτοκινήτου (ή φορητό ηλεκτρικό θερμαντήρα) - ρυθμίστε τους αεραγωγούς έτσι, ώστε η ροή του αέρα να διοχετεύεται προς τα πάνω στο χώρο επιβατών. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μειωμένη ευαισθησία συναγερμού, βλ. Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού.

 Σημείωση

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε εσείς οι ίδιοι τα εξαρτήματα στο σύστημα συναγερμού. Οποιαδήποτε απόπειρα τέτοιου είδους ενδέχεται να επηρεάσει τους όρους της εγγύησης.

Όπλιση του συναγερμού

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού.

Απενεργοποίηση του συναγερμού

Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού.

Απενεργοποίηση ενεργοποιημένου συναγερμού

Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού ή τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.