Κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων*

Το κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων προορίζεται για χρήση, όταν αφήνετε το αυτοκίνητο για σέρβις, στον παρκαδόρο ξενοδοχείου, κ.λπ. Το ντουλαπάκι του συνοδηγού κλειδώνει και η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν ελέγχεται από το κεντρικό κλείδωμα - η πόρτα χώρου αποσκευών δεν μπορεί να ανοίξει ούτε με το κουμπί κεντρικού κλειδώματος στις μπροστινές πόρτες ούτε με το τηλεχειριστήριο-κλειδί.

P3 V60H Låspunkter utan servicelåsning
Ενεργές κλειδαριές για το τηλεχειριστήριο-κλειδί με αποσπώμενο κλειδί.
P30-v70/V60H-Låspunkter med sekretesslåsning
Κλειδαριές που ενεργοποιούνται από το τηλεχειριστήριο-κλειδί, χωρίς το αποσπώμενο κλειδί στο τηλεχειριστήριο και με το κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων ενεργοποιημένο.

Αυτό σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο-κλειδί χωρίς το αποσπώμενο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συναγερμού, για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες και να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.

Μπορείτε τότε να δώσετε το τηλεχειριστήριο χωρίς το αποσπώμενο κλειδί στο προσωπικό σέρβις ή στον υπάλληλο του ξενοδοχείου - το αποσυνδεδεμένο αποσπώμενο κλειδί το κρατά ο κάτοχος του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Μην ξεχάσετε να τραβήξετε το κάλυμμα χώρου αποσκευών πάνω από τον χώρο αποσκευών πριν κλείσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

P3-1446 Privacy locking
Ενεργοποίηση του κλειδώματος προσωπικών αποθηκευτικών χώρων.

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων:

Ikon röd pil 1

Τοποθετήστε το αποσπώμενο κλειδί στην κλειδαριά, στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.

Ikon röd pil 2

Γυρίστε το αποσπώμενο κλειδί 180 μοίρες δεξιόστροφα.

Ikon röd pil 3

Αφαιρέστε το αποσπώμενο κλειδί. Στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζεται ταυτόχρονα ένα μήνυμα.

Το ντουλαπάκι του συνοδηγού στη συνέχεια κλειδώνει και η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν μπορεί πλέον να ξεκλειδωθεί με το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή το κουμπί κεντρικού κλειδώματος.

 Σημείωση

Μην επανατοποθετήσετε το αποσπώμενο κλειδί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί, φυλάξτε το σε ένα ασφαλές σημείο.
  • Για την απενεργοποίηση, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

Για πληροφορίες πώς να κλειδώσετε μόνο το ντουλαπάκι του συνοδηγού, βλέπε Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - ντουλαπάκι συνοδηγού.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.