Καύσιμο - βενζίνη

Ως καύσιμο χρησιμοποιείται η βενζίνη.

Χρησιμοποιείτε μόνο βενζίνη γνωστών εταιρειών. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καύσιμο αμφίβολης ποιότητας. Η βενζίνη πρέπει να πληροί το πρότυπο EN 228.

  • Για κανονικές συνθήκες οδήγησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καύσιμο 95 RON.
  • Για μέγιστες επιδόσεις και ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου, συνιστάται καύσιμο 98 RON.

Όταν οδηγείτε σε θερμοκρασίες πάνω από +38 °C, συνιστάται να χρησιμοποιείτε καύσιμο με το μέγιστο δυνατό αριθμό οκτανίων για βέλτιστη απόδοση και μέγιστη οικονομία καυσίμου.

 Σημαντικό

  • Χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη βενζίνη για να μην υποστεί ζημιά ο καταλυτικός μετατροπέας.
  • Καύσιμα με μεταλλικά πρόσθετα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
  • Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα που δεν συνιστώνται από τη Volvo.

Αλκοόλη-αιθανόλη

 Σημαντικό

  • Η χρήση του καυσίμου που περιέχει έως 10% αιθανόλης κατ' όγκο επιτρέπεται.
  • Η βενζίνη EN 228 E10 (μέγ. 10% αιθανόλης κατ' όγκο) είναι εγκεκριμένη για χρήση.
  • Η χρήση αιθανόλης πάνω από E10 (μέγ. 10% αιθανόλης κατ' όγκο) δεν επιτρέπεται. Η χρήση E85 δεν επιτρέπεται.