Τηλέφωνο Bluetooth® με ανοικτή συνομιλία - επισκόπηση

Επισκόπηση συστήματος για τηλέφωνο Bluetooth® με ανοικτή συνομιλία.
P3-1246-S60/V60 Bluetooth introduction
Επισκόπηση συστήματος
  1. Ikon röd cirkel 1Κινητό τηλέφωνο
  2. Ikon röd cirkel 2Μικρόφωνο
  3. Ikon röd cirkel 3Χειριστήρια στο τιμόνι
  4. Ikon röd cirkel 4Πίνακας ελέγχου κεντρικής κονσόλας