Γενικές πληροφορίες για το σύστημα WHIPS (προστασία από τραυματισμούς του αυχένα)

Το WHIPS (σύστημα προστασίας από τραυματισμούς του αυχένα) είναι ένα σύστημα που προστατεύει τον αυχένα από τραυματισμούς του αυχένα δίκην μαστιγίου. Το σύστημα αποτελείται από τις πλάτες καθισμάτων απορρόφησης ενέργειας και από τα ειδικά σχεδιασμένα προσκέφαλα στα μπροστινά καθίσματα.
P3-10w35 Whiplash Protection System WHIPS (1)

Το σύστημα WHIPS ενεργοποιείται σε περίπτωση οπίσθιας σύγκρουσης, ανάλογα με τη γωνία και την ταχύτητα πρόσκρουσης, και τον τύπο του συγκρουόμενου οχήματος.

 Προειδοποίηση

Το σύστημα WHIPS λειτουργεί ως συμπληρωματικό σύστημα προστασίας των ζωνών ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

Ιδιότητες καθισμάτων

Όταν το σύστημα WHIPS ενεργοποιείται, οι πλάτες των μπροστινών καθισμάτων πέφτουν προς τα πίσω, αλλάζοντας έτσι τη θέση του οδηγού και του συνοδηγού. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού στον αυχένα.

 Προειδοποίηση

Μην τροποποιείτε και μην επισκευάζετε ποτέ εσείς οι ίδιοι το κάθισμα ή το σύστημα WHIPS. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.