Διάρκεια φωτισμού απομάκρυνσης

Ο φωτισμός απομάκρυνσης περιλαμβάνει τους προβολείς μεσαίας σκάλας, τα φώτα θέσης, τα φώτα στους εξωτερικούς καθρέπτες, τον φωτισμό πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, τις πλαφονιέρες και τον φωτισμό εισόδου.

Ορισμένα από τα εξωτερικά φώτα μπορούν να παραμείνουν αναμμένα, ώστε να λειτουργήσουν ως φωτισμός απομάκρυνσης μετά το κλείδωμα του αυτοκινήτου.

Αφαιρέστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης.
Μετακινήστε τον αριστερό μοχλοδιακόπτη προς το τιμόνι στην τερματική του θέση, και αφήστε τον. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με την ίδια διαδικασία που ακολουθείτε για το σινιάλο προβολέων, βλ. Μεγάλη/μεσαία σκάλα.
Βγείτε από το αυτοκίνητο και κλειδώστε την πόρτα.

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ανάβουν οι προβολείς στη μεσαία σκάλα, τα φώτα θέσης, τα φώτα στους εξωτερικούς καθρέπτες, ο φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, οι πλαφονιέρες και ο φωτισμός εισόδου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός απομάκρυνσης θα παραμείνει αναμμένος στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.