Ανάγνωση του εγχειριδίου κατόχου

Ένας καλός τρόπος να εξοικειωθείτε με το νέο σας αυτοκίνητο είναι να διαβάσετε το εγχειρίδιο κατόχου, ιδίως πριν από το πρώτο σας ταξίδι.

Διαβάζοντας το εγχειρίδιο κατόχου, μπορείτε να εξοικειωθείτε με τις νέες λειτουργίες, να βρείτε συμβουλές πώς να χειριστείτε με τον καλύτερο τρόπο το αυτοκίνητο σε διαφορετικές καταστάσεις και να μάθετε πώς να αξιοποιήσετε όλα τα χαρακτηριστικά του στο βέλτιστο βαθμό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας που παρατίθενται στο εγχειρίδιο κατόχου.

Οι αναπτυξιακές εργασίες βρίσκονται συνεχώς σε εξέλιξη για να βελτιώσουμε το προϊόν μας. Λόγω των τροποποιήσεων, οι πληροφορίες, οι περιγραφές και οι εικόνες στο εγχειρίδιο κατόχου μπορεί να διαφέρουν από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών χωρίς προειδοποίηση.

© Volvo Car Corporation

Εγχειρίδιο κατόχου σε κινητά τηλέφωνα

P3-15w17-Promote OM app

 Σημείωση

Μπορείτε να κατεβάσετε (download) το εγχειρίδιο κατόχου ως εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο (ισχύει για συγκεκριμένα μοντέλα αυτοκινήτου και κινητά τηλέφωνα), βλ. www.volvocars.com.

Η εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο περιλαμβάνει επίσης βίντεο και αναζητήσιμο περιεχόμενο και εύκολη περιήγηση μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων.

Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ

Όλα τα είδη προαιρετικού εξοπλισμού/αξεσουάρ επισημαίνονται με έναν αστερίσκο*.

Εκτός από το βασικό εξοπλισμό, στο εγχειρίδιο κατόχου περιγράφονται επίσης ο προαιρετικός εξοπλισμός (εξοπλισμός εγκατεστημένος από το εργοστάσιο) και ορισμένα αξεσουάρ (πρόσθετα εξαρτήματα τοποθετημένα εκ των υστέρων).

Ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο εγχειρίδιο κατόχου δεν διατίθεται σε όλα τα αυτοκίνητα - ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την προσαρμογή στις ανάγκες κάθε αγοράς και τους εθνικούς ή τους κατά τόπους νόμους και διατάξεις.

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το στάνταρ ή τον προαιρετικό εξοπλισμό και τα αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας.

Ειδικό κείμενο

 Προειδοποίηση

Το κείμενο με την ένδειξη "Προειδοποίηση" εμφανίζεται εάν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

 Σημαντικό

Το κείμενο με την ένδειξη "Σημαντικό" εμφανίζεται εάν υπάρχει κίνδυνος ζημιάς.

 Σημείωση

Η "ΣΗΜΕΙΩΣΗ" παρέχει συμβουλές που διευκολύνουν για παράδειγμα τη χρήση χαρακτηριστικών και λειτουργιών.

Υποσημείωση

Σε ορισμένα μέρη, το εγχειρίδιο κατόχου περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες. Το συμπληρωματικό έντυπο επισημαίνεται με το σύμβολο πληροφοριών: 1. Πατήστε στο σύμβολο για να δείτε το συμπληρωματικό έντυπο.

Κείμενο μηνυμάτων

Στο αυτοκίνητο υπάρχουν οθόνες στις οποίες εμφανίζονται κείμενα μενού και κείμενα μηνύματος. Στο εγχειρίδιο κατόχου, η όψη αυτών των κειμένων διαφέρει από το κανονικό κείμενο. Παραδείγματα κειμένων μενού και κειμένων μηνύματος: Media, Sending location.

Πινακίδες

Στο αυτοκίνητο υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πινακίδων, στις οποίες αναγράφονται πληροφορίες με απλό και σαφή τρόπο. Οι πινακίδες που υπάρχουν στο αυτοκίνητο κατατάσσονται παρακάτω με φθίνουσα σειρά ως προς την επικινδυνότητα της προειδοποίησης/των πληροφοριών.

Προειδοποίηση για τραυματισμό

P1-P2-820 Decal warning

Μαύρα σύμβολα ISO σε κίτρινο πλαίσιο προειδοποίησης, λευκό κείμενο/εικόνα σε μαύρο πλαίσιο μηνύματος. Χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι υπάρχει κίνδυνος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν αγνοήσετε την προειδοποίηση.

Κίνδυνος υλικών ζημιών

P1-P2-820 Decal notice

Λευκά σύμβολα ISO και λευκό κείμενο/εικόνα σε μαύρο ή μπλε πλαίσιο προειδοποίησης και πεδίο μηνύματος. Χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι υπάρχει κίνδυνος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές, εάν αγνοήσετε την προειδοποίηση.

Information

P1-P2-820 Decal information

Λευκά σύμβολα ISO και λευκό κείμενο/εικόνα σε μαύρο πεδίο μηνύματος.

 Σημείωση

Οι πινακίδες που απεικονίζονται στο εγχειρίδιο κατόχου δεν είναι απαραιτήτως ακριβή αντίγραφα των πινακίδων που υπάρχουν στο αυτοκίνητο. Έχουν συμπεριληφθεί για να επισημανθεί η κατά προσέγγιση όψη και θέση τους στο αυτοκίνητο. Οι πληροφορίες που ισχύουν για το αυτοκίνητό σας αναγράφονται στην πινακίδα στο αυτοκίνητο.

Λίστες διαδικασιών

Οι διαδικασίες κατά τις οποίες ο οδηγός πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες είναι αριθμημένες στο εγχειρίδιο κατόχου.

Ikon grå fyrkant 1Όπου υπάρχει μια σειρά εικόνων με οδηγίες βήμα-προς-βήμα, η αρίθμηση κάθε βήματος αντιστοιχεί στην αρίθμηση της σχετικής εικόνας.
Ikon grå fyrkant AΌπου η σειρά των οδηγιών δεν είναι σημαντική, υπάρχουν λίστες με γράμματα δίπλα στις εικόνες.
Ikon röd pil 1Τα βέλη εμφανίζονται άλλοτε αριθμημένα άλλοτε όχι και χρησιμοποιούνται στις εικόνες για να υποδείξουν φορά κίνησης.
Ikon röd pil AΤα βέλη με γράμματα χρησιμοποιούνται για να αποσαφηνιστεί μια κίνηση όταν η αντίστροφη φορά είναι άσχετη με τη διαδικασία.

Εάν δεν υπάρχει σειρά εικόνων με οδηγίες βήμα-προς-βήμα, τότε κάθε βήμα είναι απλώς αριθμημένο με τη σειρά.

Λίστες θέσεων

Ikon röd cirkel 1Οι κόκκινοι κύκλοι, μέσα στους οποίους υπάρχει ένας αριθμός, χρησιμοποιούνται σε εικόνες συνοπτικής παρουσίασης στις οποίες απεικονίζονται διαφορετικά εξαρτήματα. Ο αριθμός υπάρχει στη λίστα θέσεων ως παραπομπή στην εικόνα που απεικονίζει το σχετικό εξάρτημα.

Λίστες βημάτων

Οι λίστες βημάτων παρατίθενται με τη μορφή αριθμημένης σειράς ενεργειών στο εγχειρίδιο κατόχου.

Παράδειγμα:

  • Ψυκτικό
  • Λάδι κινητήρα

Σχετικές πληροφορίες

Οι σχετικές πληροφορίες αφορούν σε άλλα άρθρα που περιέχουν συναφείς πληροφορίες.

Εικόνες

Οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι ορισμένες φορές σχηματικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του αυτοκινήτου ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού και την αγορά.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Παράδειγμα συμπληρωματικών πληροφοριών.