Ήχος και πολυμέσα - επισκόπηση μενού

Επισκόπηση των πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων στα μενού του ηχοσυστήματος πολυμέσων.

Εάν το κείμενο σε μια γραμμή μενού έχει ανοικτό γκρι χρώμα, τότε η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο αυτοκίνητο, ότι η πηγή δεν είναι ενεργή ή συνδεδεμένη ή ότι δεν περιέχει τίποτε.

ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ

MEDIA

TEL

P3-1346-x60-Connectivity symbol

  1. 1 Δεν ισχύει για το V60 Twin Engine και το S60L Twin Engine.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.