Ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call*

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο από απόσταση με τη βοήθεια του κέντρου εξυπηρέτησης VOC.
Επικοινωνήστε με το .
Μόλις το κέντρο εξυπηρέτησης VOC επαληθεύσει τον κάτοχο του αυτοκινήτου ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο μέσω του κωδικού PIN, αποστέλλεται ένα σήμα ξεκλειδώματος στο αυτοκίνητο σύμφωνα με τη σύμβαση.
Το καπό χώρου αποσκευών/η πόρτα χώρου αποσκευών πρέπει να ανοίξει για να ξεκλειδώσουν οι πόρτες. Πατήστε δύο φορές το κουμπί αφής ή τραβήξτε τη λαβή.

 Σημείωση

Εάν το καπό/πόρτα χώρου αποσκευών δεν ανοίξει στο χρονικό διάστημα που έχει προκαθοριστεί από το Κέντρο εξυπηρέτησης VOC, το καπό/πόρτα χώρου αποσκευών θα κλειδωθεί ξανά.
Όταν ανοίξουν οι πόρτες, το σύστημα συναγερμού του αυτοκινήτου θα ενεργοποιηθεί. Απενεργοποιήστε το συναγερμό πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί ή εισάγετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη της μίζας.

 Σημείωση

Αν, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο μέσα σε γκαράζ, η λειτουργία απομακρυσμένου κλειδώματος μπορεί να διακοπεί λόγω κακής λήψης τηλεφωνικού σήματος.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.