Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εξατομίκευση*

Χάρη στη μνήμη κλειδιού στο τηλεχειριστήριο-κλειδί, ορισμένες ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά για διαφορετικά άτομα.

Η λειτουργία μνήμης κλειδιού είναι διαθέσιμη σε συνδυασμό, για παράδειγμα, με το ηλεκτρικό κάθισμα* του οδηγού.

Οι ρυθμίσεις για τους εξωτερικούς καθρέπτες, το κάθισμα οδηγού, την υποβοήθηση του τιμονιού και το θέμα, την αντίθεση και το χρώμα του πίνακα οργάνων μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία1 στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.

Όταν η λειτουργία ενεργοποιείται, οι ρυθμίσεις συνδέονται αυτόματα με τη μνήμη του κλειδιού. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν αλλαγή σε μια ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα στη μνήμη του συγκεκριμένου τηλεχειριστηρίου-κλειδιού.

Αποθήκευση ρυθμίσεων

Προχωρήστε ως εξής για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να χρησιμοποιήσετε τη μνήμη κλειδιού στο τηλεχειριστήριο-κλειδί:
  1. Ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί στη μνήμη του οποίου θέλετε να αποθηκευτεί η ρύθμιση2.
  2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία μνήμης του κλειδιού είναι ενεργοποιημένη στο σύστημα του μενού MY CAR.
  3. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε π.χ. το κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες.
  4. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη του τρέχοντος τηλεχειριστηρίου-κλειδιού.

Την επόμενη φορά που το αυτοκίνητο θα ξεκλειδωθεί με το ίδιο τηλεχειριστήριο-κλειδί, οι θέσεις που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του κλειδιού θα εφαρμοστούν αυτόματα - δεδομένου ότι έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το τρέχον τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Άμεση ακινητοποίηση

Εάν το κάθισμα αρχίσει να κινείται κατά λάθος, πατήστε ένα από τα κουμπιά ρύθμισης για το κάθισμα ή τα κουμπιά μνήμης για να σταματήσει η κίνηση του καθίσματος.

Η επανεκκίνηση, προκειμένου το κάθισμα να φτάσει στη θέση που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη του κλειδιού, πραγματοποιείται πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί. Σε αυτή την περίπτωση, η πόρτα του οδηγού πρέπει να είναι ανοικτή.

 Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω σύνθλιψης! Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τα κουμπιά. Κατά τη ρύθμιση του καθίσματος, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μπροστά, πίσω ή κάτω από το κάθισμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν κινδυνεύει να παγιδευτεί κανείς από τους επιβάτες που κάθονται στο πίσω κάθισμα.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Εάν στο αυτοκίνητο πλησιάσουν περισσότερα από ένα άτομα κρατώντας από ένα τηλεχειριστήριο-κλειδί, θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις π.χ. για το κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες για το άτομο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί που θα ξεκλειδώσει την πόρτα του οδηγού.

Εάν η πόρτα του οδηγού ανοίξει από το άτομο A με το τηλεχειριστήριο-κλειδί A αλλά οδηγήσει το άτομο B με το τηλεχειριστήριο-κλειδί B, τότε οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν ως εξής:

Επανενεργοποίηση των ρυθμίσεων

Όταν κλειδώσετε το αυτοκίνητο ή μετά από 30 λεπτά αν αφήσετε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο, η μνήμη κλειδιού θα απενεργοποιηθεί και θα οριστεί ένα τυποποιημένο προφίλ οδηγού. Για να επανενεργοποιήσετε τη μνήμη κλειδιού για το τρέχον τηλεχειριστήριο-κλειδί, απαιτούνται τα παρακάτω.

Για αυτοκίνητα χωρίς σύστημα εκκίνησης και κλειδώματος Keyless

Οι ρυθμίσεις που αποθηκεύονται στη μνήμη κλειδιού ενεργοποιούνται αν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Για αυτοκίνητα με σύστημα εκκίνησης και κλειδώματος Keyless

Η μνήμη κλειδιού ενεργοποιείται αν:
  1. Ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο είτε πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί είτε μέσω της λειτουργίας Keyless.
  2. Αν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί, πραγματοποιείται σάρωση κλειδιού όταν ανοίξει η πόρτα του οδηγού. Αν βρεθεί ένα μοναδικό τηλεχειριστήριο-κλειδί, οι αποθηκευμένες του ρυθμίσεις θα ενεργοποιηθούν. Αν το αυτοκίνητο κλειδωθεί, βλ. προηγούμενη παράγραφο.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ονομάζεται Car key memory στο MY CAR.
  3. 2 Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στη λειτουργία μνήμης του ηλεκτρικού καθίσματος.