Φλας

Τα φλας του αυτοκινήτου ανάβουν και σβήνουν από τον αριστερό μοχλοδιακόπτη. Τα φλας αναβοσβήνουν τρεις φορές ή συνεχόμενα, ανάλογα πόσο προς τα πάνω ή κάτω θα μετακινήσετε το μοχλοδιακόπτη.
P3-x60/V60H Turn signals
Φλας.

Σύντομο αναβοσβήσιμο

Ikon röd pil 1Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω ή κάτω στην πρώτη θέση και αφήστε τον. Τα φλας αναβοσβήνουν τρεις φορές. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.

Συνεχές αναβοσβήσιμο

Ikon röd pil 2Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην ακριανή θέση.

Ο μοχλοδιακόπτης παραμένει σε αυτή τη θέση και επανέρχεται στην αρχική του θέση χειροκίνητα, ή αυτόματα εάν στρίψετε το τιμόνι.

Λυχνίες φλας

Για τις λυχνίες των φλας, βλ. Πίνακας οργάνων - σημασία των ενδεικτικών λυχνιών.

Σχετικά έγγραφα