Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - πόρτα χώρου αποσκευών

Μπορείτε να ανοίξετε, να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών με διάφορους τρόπους.

Χειροκίνητο άνοιγμα

P3-v60/V60H Baklucka öppningshandtag
Λαστιχένιο πλαίσιο με ηλεκτρική επαφή.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών παραμένει κλειστή μέσω μιας ηλεκτρικής κλειδαριάς. Άνοιγμα:

  1. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω το πλατύτερο από τα δύο λαστιχένια πλαίσια κάτω από την εξωτερική λαβή - η κλειδαριά απασφαλίζει.
  2. Τραβήξτε την εξωτερική λαβή προς τα πάνω για να ανοίξετε εντελώς την πόρτα του χώρου αποσκευών.

 Σημαντικό

  • Για την απασφάλιση της κλειδαριάς της πόρτας χώρου αποσκευών απαιτείται ελάχιστη δύναμη - απλώς πιέστε απαλά στο πλαίσιο με τη λαστιχένια επένδυση.
  • Μην ασκείτε δύναμη στο λαστιχένιο πλαίσιο όταν ανοίγετε την πόρτα του χώρου αποσκευών - χρησιμοποιήστε τη λαβή. Εάν ασκηθεί πολύ μεγάλη δύναμη, μπορεί να προκληθεί ζημιά στις ηλεκτρικές επαφές στο λαστιχένιο πλαίσιο.

Ξεκλείδωμα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Μπορείτε να αφοπλίσετε το συναγερμό για την πόρτα του χώρου αποσκευών P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock και να την ξεκλειδώσετε ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί*.

Η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος στο ταμπλό σταματά να αναβοσβήνει, ως ένδειξη ότι δεν είναι κλειδωμένες όλες οι πόρτες στο αυτοκίνητο και ότι οι αισθητήρες στάθμης και κίνησης του συστήματος συναγερμού* και οι αισθητήρες ανοίγματος της πόρτας χώρου αποσκευών έχουν απενεργοποιηθεί.

Οι πόρτες παραμένουν κλειδωμένες και ο συναγερμός οπλισμένος.

  • Η πόρτα χώρου του αποσκευών ξεκλειδώνει αλλά παραμένει κλειστή - πιέστε ελαφρά το λαστιχένιο πλαίσιο πίεσης κάτω από την εξωτερική λαβή και ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών.

Εάν δεν ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών εντός 2 λεπτών, τότε θα ξανακλειδώσει και ο συναγερμός θα οπλίσει ξανά.

Ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου από μέσα

P3-13w20-S60/V60/V60H/XC60 Lock/unlock tailgate from inside
Ikon röd cirkel 1Ξεκλείδωμα, πόρτα χώρου αποσκευών
Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα χώρου του αποσκευών:
Πατήστε το κουμπί στον πίνακα φώτων (1).
Η πόρτα του χώρου αποσκευών ξεκλειδώνει και μπορεί να ανοίξει εντός 2 λεπτών (εάν το αυτοκίνητο κλειδωθεί από μέσα).

Κλείδωμα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί P3-820 Remote key - Icon Lock, βλέπε Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες.
Η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος στο ταμπλό αρχίζει να αναβοσβήνει, που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο και το σύστημα συναγερμού* έχει οπλίσει.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.