Τηλεφωνικός κατάλογος - αναζήτηση επαφών

Αναζήτηση επαφών στον τηλεφωνικό κατάλογο.
P3/P4-1420-Skrivhjul telefonbok
Αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων.
  1. Ikon röd cirkel 1Λίστα χαρακτήρων
  2. Ikon röd cirkel 2Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής (βλ. παρακάτω πίνακα)
  3. Ikon röd cirkel 3Τηλεφωνικός κατάλογος

Για να αναζητήσετε μια επαφή, στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Contacts.

Περιστρέψτε το TUNE στο γράμμα που θέλετε, πατήστε OK/MENU. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα με τους αριθμούς και τα γράμματα στο πλαίσιο χειριστηρίων στην κεντρική κονσόλα.
Συνεχίστε με το επόμενο γράμμα. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης εμφανίζεται στον τηλεφωνικό κατάλογο (3).
Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής από γράμματα σε αριθμούς ή σε ειδικούς χαρακτήρες, ή για να μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο, περιστρέψτε το κουμπί TUNE σε μία από τις επιλογές (βλ. επεξήγηση στον παρακάτω πίνακα) στη λίστα για την αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής (2), πατήστε OK/MENU.
123/ABCΓια εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, χρησιμοποιήστε το OK/MENU.
MOREΓια την εναλλαγή μεταξύ ειδικών χαρακτήρων, χρησιμοποιήστε το OK/MENU.
=>Μετάβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο (3). Περιστρέψτε το TUNE για να επιλέξετε μια επαφή, πατήστε το OK/MENU για να δείτε τους αποθηκευμένους αριθμούς και άλλες πληροφορίες.
First name/Last nameΑλλάζει τη σειρά ταξινόμησης στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Πατήστε στιγμιαία EXIT για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που έχετε εισαγάγει. Εάν κρατήσετε το EXIT πατημένο, θα διαγραφούν όλοι οι χαρακτήρες που έχετε εισάγει.

Εισαγωγή με το αριθμητικό πληκτρολόγιο

P3/P4-1420-numerical keyboard
Αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Ένας άλλος τρόπος εισαγωγής χαρακτήρων είναι να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της κεντρικής κονσόλας 0-9, * και #.

Όταν πατήσετε π.χ. το 9, εμφανίζεται μια ράβδος με όλους τους χαρακτήρες1 κάτω από τα κουμπιά, π.χ. W, x, y, z και 9. Πατώντας στιγμιαία το κουμπί, ο κέρσορας περνά διαδοχικά από αυτούς τους χαρακτήρες.

  • Σταματήστε με τον κέρσορα στο χαρακτήρα που θέλετε για να τον επιλέξετε - ο χαρακτήρας εμφανίζεται στη γραμμή εισαγωγής.
  • Διαγραφή/αλλαγή χρησιμοποιώντας το EXIT.

Για να εισάγετε έναν αριθμό, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

  1. 1 Ο χαρακτήρας για κάθε κουμπί μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά/χώρα/γλώσσα.