Πέρασμα από σημεία με νερά

Οδήγηση σε νερά σημαίνει ότι το αυτοκίνητο διασχίζει σημεία με βαθιά νερά σε δρόμο που έχει καλυφθεί με νερό. Κατά τη διέλευση από αβαθή απαιτείται μεγάλη προσοχή.

Μπορείτε να διασχίσετε με το αυτοκίνητο νερά βάθους έως και 25 cm (30 cm με το V60 Cross Country) με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από κανονική βάδιση. Όταν το αυτοκίνητο διασχίζει σημεία με τρεχούμενα νερά, απαιτείται μεγάλη προσοχή.

Όταν περνάτε από σημεία με νερά, διατηρείτε χαμηλή ταχύτητα και μη σταματάτε το αυτοκίνητο. Όταν πλέον διασχίσετε το σημείο με νερά, πατήστε ελαφρά το πεντάλ φρένου και βεβαιωθείτε ότι το σύστημα πέδησης λειτουργεί κανονικά. Το νερό και η λάσπη για παράδειγμα μπορεί να υγράνουν τις επενδύσεις τριβής (θερμουί) με αποτέλεσμα η λειτουργία πέδησης να επενεργεί με καθυστέρηση.

  • Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τις επαφές για το ηλεκτρικό σύστημα προθέρμανσης και τον κοτσαδόρου του τρέιλερ μετά από οδήγηση σε νερό και λάσπη.
  • Μην αφήνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο σε σημεία με νερά όπου η στάθμη υπερβαίνει το μαρσπιέ - κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές βλάβες.

 Σημαντικό

Εάν εισέλθει νερό στο φίλτρο αέρα, ο κινητήρας μπορεί να υποστεί ζημιά.

Σε βάθος μεγαλύτερο από 25 cm (30 cm με το V60 Cross Country), μπορεί να εισχωρήσει νερό στο κιβώτιο ταχυτήτων. Κάτι τέτοιο θα ελαττώσει τη λιπαντική ικανότητα των λαδιών και θα μειώσει τη διάρκεια λειτουργικής ζωής του συστήματος.

Η ζημιά σε οποιοδήποτε εξάρτημα, τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το στροβιλοσυμπιεστή, το διαφορικό ή τα εσωτερικά του μέρη, που οφείλεται σε πλημμύρα, κλείδωμα υδροστατικού συστήματος ή έλλειψη λαδιού, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Εάν ο κινητήρας σβήσει σε νερά, μην επιχειρήσετε να τον θέσετε ξανά σε λειτουργία - το αυτοκίνητο πρέπει να ρυμουλκηθεί έξω από το νερό και να μεταφερθεί σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης στον κινητήρα.