Φόρτωση - φορτίο μεγάλου μήκους

Για τη διευκόλυνση της φόρτωσης στο χώρο αποσκευών, μπορείτε να διπλώσετε προς τα κάτω την πλάτη του πίσω καθίσματος. Η πλάτη του καθίσματος συνοδηγού1 μπορεί επίσης να αναδιπλωθεί ώστε να τοποθετήσετε φορτίο μεγάλου μήκους*.

Αναδίπλωση της πλάτης του πίσω καθίσματος

Εάν πρέπει να αναδιπλώσετε την πλάτη του πίσω καθίσματος, βλ. Καθίσματα, πίσω.

  1. 1 Ισχύει μόνο για καθίσματα Comfort.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.