Υγρό υδραυλικού τιμονιού - ποιότητα

Υγρό υδραυλικού τιμονιού ονομάζεται το υγρό που χρησιμοποιείται στο υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης του αυτοκινήτου.

Συνιστώμενες προδιαγραφές: Υγρό υδραυλικού τιμονιού που συνιστάται από τη Volvo.