Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εμβέλεια

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού (στη βασική του έκδοση) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εμβέλεια 20 μέτρων περίπου από το αυτοκίνητο.

Εάν το αυτοκίνητο δεν επιβεβαιώσει το πάτημα του κουμπιού με σχετική ένδειξη - πλησιάστε πιο κοντά και προσπαθήστε ξανά.

 Σημείωση

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού μπορεί να επηρεαστούν από ραδιοκύματα στον περιβάλλοντα χώρο, από τα κτίρια, από τη μορφολογία του εδάφους, κ.λπ. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο με το αποσπώμενο κλειδί.

Εάν αφαιρεθεί το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το αυτοκίνητο όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν το κλειδί βρίσκεται στη θέση I ή στη II και όλες οι πόρτες είναι κλειστές, τότε στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα και ταυτόχρονα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα υπενθύμισης.

Το μήνυμα σβήνει και το ηχητικό σήμα υπενθύμισης σταματά να ηχεί όταν επιστρέψετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο αυτοκίνητο και:

  • Εισάγετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης.
  • Η ταχύτητα υπερβαίνει τα 30 km/h (περίπου 20 mph).
  • Αφού πατήσετε το κουμπί OK.