Ελαστικά - πίεση

Τα ελαστικά μπορούν να έχουν διαφορετικές πιέσεις, οι οποίες μετρώνται σε bar.

Έλεγχος της πίεσης ελαστικών

Πρέπει να ελέγχετε την πίεση ελαστικών κάθε μήνα.

  • Πίεση ελαστικών για τις συνιστώμενες διαστάσεις ελαστικών του αυτοκινήτου.
  • Πίεση ECO1.

Ελέγχετε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα. Κρύα θεωρούνται τα ελαστικά που έχουν την ίδια θερμοκρασία με το περιβάλλον. Μετά από κάποια χιλιόμετρα οδήγησης, τα ελαστικά θερμαίνονται και η πίεσή τους αυξάνεται.

Αν η πίεση των ελαστικών είναι χαμηλή, αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου, μειώνεται η διάρκεια ζωής των ελαστικών και επηρεάζονται αρνητικά τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Εάν οδηγείτε με πολύ χαμηλή πίεση ελαστικών, τα ελαστικά μπορεί επίσης να υπερθερμανθούν και να υποστούν ζημιά. Η πίεση των ελαστικών επηρεάζει την άνεση στο ταξίδι, το θόρυβο από το οδόστρωμα και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Η πίεση των ελαστικών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, αυτό είναι φυσιολογικό. Η πίεση των ελαστικών ποικίλει επίσης ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ετικέτα πιέσεων ελαστικών

P3-746 Dekal däcktryck

Οι συνιστώμενες πιέσεις ελαστικών για διάφορες συνθήκες φορτίου και ταχύτητας κίνησης αναγράφονται στην πινακίδα που βρίσκεται στην κολόνα της πόρτας του οδηγού (μεταξύ του πλαισίου και της πίσω πόρτας). Αναγράφονται επίσης στον πίνακα πιέσεων ελαστικών, βλ. Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών.

Οικονομία καυσίμου, πίεση ECO

Για βέλτιστη οικονομία καυσίμου σε ταχύτητες κάτω από 160 km/h (100 mph), συνιστάται πίεση ECO (τόσο με πλήρες όσο και με ελαφρύ φορτίο), βλ. Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών.

  1. 1 Η πίεση ECO παρέχει μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου.