Ρυθμιστής ταχύτητας - προειδοποίηση για υπέρβαση ταχύτητας

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (Speed Limiter) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αντίστροφο Cruise control - ο οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά ο ρυθμιστής ταχύτητας δεν του επιτρέπει να υπερβεί ακούσια την προεπιλεγμένη/καθορισμένη ταχύτητα.

Σε έδαφος με μεγάλη κατηφορική κλίση, η πέδηση από τον κινητήρα του ρυθμιστή ταχύτητας μπορεί να μην επαρκεί και το αυτοκίνητο να υπερβεί την επιλεγμένη μέγιστη ταχύτητα. Ο οδηγός προειδοποιείται σχετικά με ένα ηχητικό σήμα.

Το σήμα ηχεί μέχρι ο οδηγός να επιβραδύνει και η ταχύτητα να μειωθεί κάτω από την επιλεγμένη μέγιστη ταχύτητα.

 Σημείωση

Ο συναγερμός ενεργοποιείται μόνο μετά από 5 δευτερόλεπτα αν η ταχύτητα έχει υπερβεί το όριο τουλάχιστον κατά 3 km/h (2 mph) περίπου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει πατηθεί το κουμπί Ikon farthållare 3 ή Ikon farthållare 5 τα τελευταία τριάντα δευτερόλεπτα.