Αφαίρεση συσκευής Bluetooth®

Μπορείτε να αφαιρέσετε (διαγράψετε την καταχώρηση) μιας συσκευής Bluetooth® από το αυτοκίνητο. Τότε, το αυτοκίνητο δεν θα εντοπίζει τη συσκευή αυτόματα.

Αφαίρεση συσκευής πολυμέσων

Στην κανονική προβολή για την πηγή (πολυ)μέσων Bluetooth®, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Change deviceDelete device.

Αφαίρεση τηλεφώνου

Στην κανονική προβολή για την πηγή τηλεφώνου, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Change phoneDelete device.