Επισκόπηση μενού - AM

Επισκόπηση πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων για το ραδιόφωνο AM.
  1. 1 Δεν ισχύει για το V60 Twin Engine και το S60L Twin Engine.